Skip to main content

Výpomoc pri príprave vŕtacích operácií

Autor: 15. júla 20169 augusta, 2018CAM

Rutinná voľba nástrojov a výber dier pre prípravu vŕtacích operácií môžu byť zdĺhavé a neefektívne.
Ukážeme si možnosť, ako si vypomôcť pri príprave vŕtacích operácií cez rozpoznanie útvarov dier a pri automatickom priradení operácií k nim.
Aj keď v štandardnej databáze nemusia byť udané všetky opracovávané otvory a k nim pridané aj príslušne operácie, aj tak nám to môže značne uľahčiť prípravu programov.