Skip to main content

Doplnenie chýbajúcej geometrie pre potreby obrábania

Autor: 31. augusta 20169 augusta, 2018CAM

Ak je geometria, ktorú chceme obrábať nejakým spôsobom prerušená, tak môže byť príprava jednoduchých dráh komplikovanejšia. Aby sme sa ale vyhli komplikáciám, je vhodné si chýbajúcu geometriu doplniť a uľahčiť si tak prípravu operácie.