Skip to main content

Príprava programov z 2D geometrie

Autor: 28. augusta 20159 augusta, 2018CAM
Nie vždy je k dispozícii model súčiastky, ktorú chcete vyrábať, a nie vždy si takýto model môžete pripraviť.
No ak máte aspoň výkresový podklad v elektronickej podobe (ale nie vo forme obrázka), tak môžete pripraviť program na jeho výrobu aj bez 3D modelu súčiastky. A ako na to? To si môžete pozrieť v tomto videu.