Skip to main content

Prekrytie dráh nástroja pri dokončovaní

Autor: 9. októbra 20159 augusta, 2018CAM

S ohľadom na technológiu obrábania je niekedy žiadúce, aby sa rôzne obrábané plochy opracovávané odlišnými stratégiami plynulo prelínali. Alebo inokedy nastane situácia, kde je zbytočné (priam až nežiadúce) opracovávať veľmi malé úseky pri dokončovaní. Preto sa v tomto tipe budeme venovať takýmto možnostiam pri dokončovacích operáciách.