Skip to main content

Opracovanie cez „podrezané“ oblasti

Autor: 2. februára 20169 augusta, 2018CAM

Môže nastať situácia, že na dokončovanej tvarovej ploche sa nachádzajú oblasti, ktoré sú „podrezané“ voči osi nástoja. Potom môže dôjsť k prerušeniu dráhy nástroja z dôvodu straty kontaktu s opracovanou plochou. Aby nedošlo k tomuto prerušeniu, bola do verzie NX 10.0.2 pridaná nová funkčnosť, ktorú vám priblíži tento tip.