Skip to main content

Pokračovanie sústruženia na druhej strane súčiastky

Autor: 26. apríla 20179 augusta, 2018CAM

Súčiastky, ktoré sa sústružia z oboch strán je žiadúce mať nadefinované v jednom prostredí, aby sme tak ľahšie vedeli naviazať na aktuálny zostatkový polotovar po otočení súčiastky. Jeden zo spôsobov ako to urobiť v Siemens NX je znázornený v tomto videu.