Skip to main content

Tvorba prelisov na plošnej a objemovej geometrii

Autor: 31. marca 201710 augusta, 2018CAD

Ukážka, ako je možné nástrojom Emboss Body jednoducho tvoriť prelisy na objemovej alebo plošnej geometrii.