Skip to main content

Tvorba variabilného odsadenia geometrie

Autor: 16. decembra 201610 augusta, 2018CAD

Ukážka tvorby variabilného odsadenia geometrie na objemovom modeli. Funkciu je možné používať aj pre tvorbu odsadení na plochách.