Skip to main content

Pomocná geometria cez „rezy“ súčiastkou

Autor: 2. júna 20179 augusta, 2018CAM

Niekedy nám nevyhovujú vygenerované dráhy na danej súčiastke, či už z dôvodu nekorektnej geometrie, nevhodnej stratégie alebo nerovnomerného rozloženia koncových bodov jednotlivých úsekov.
A najmä v prípade nekorektnej geometrie je žiadúce vytvoriť si pomocnú geometriu, podľa ktorej budeme súčiastku opracovávať. Ako si jednoducho a rýchlo vytvoriť takúto pomocnú geometriu za pomoci „rezov“ cez súčiastku je ukázané v tomto videu.