Všetky články od

SOVA Digital

TRENDUSTRY 2018: Nemusíte byť veľkými rybami, budúcnosť patrí rybám rýchlym

Autor: | Tlačové správy

Smart Industry konferencia TRENDUSTRY 2018 okrem jedinečnosti svojho konceptu  potvrdila aj naliehavý záujem výrobných firiem zisťovať ako čeliť výzvam Industry 4.0. Nový koncept využil dvojdňový priestor pre komplexné uchopenie témy akcelerácie firemných procesov pomocou digitalizácie. Účastníkom ponúkol pohľady na implementáciu nových technologických riešení v celej šírke digitálneho ekosystému firmy i mimo nej. Najskloňovanejšími výrazmi konferencie boli inovácie, digitalizácia, ekosystém a človek – aktívny optimista prinášajúci zmeny vo firme, ale aj zákazník, definujúci ďalší vývoj výrobkov a služieb podniku. V hľadaní odpovede na otázku, ako má firma prežiť nápor mohutných technologických zmien si účastníci osvojili tvrdenie, že v novom svete sa nepresadia veľké ryby na úkor tých malých, ale rýchle predbehnú tie pomalé. 

Viac

SOVA Digital pred TRENDUSTRY: Digitalizácia podnikov bude úspešná len pri komplexnom prístupe

Autor: | Tlačové správy
Spoločnosť SOVA Digital pripravila konferenciu TRENDUSTRY 2018  zameranú na jednoduchý a komplexný nábeh priemyselných výrob na Industry 4.0. Pod názvom Digitalizáciou k akcelerácii podnikových procesov sa bude 13.-14. februára 2018 v hoteli Partizán na Táloch, ako prvá konferencia na Slovensku, zaoberať digitalizáciou výrobného podniku v celom rozsahu jeho činností a ako prvá pomenuje kľúčový prístup v riadení transformačných zmien podnikov na ich smart verzie.

Viac

Kreditný systém

Autor: | Nezaradené

Účelom kreditného systému je priniesť zákazníkom jasný prehľad v čerpaní služieb podpory. Garantuje, že zákazník cez kredity dostane služby v dohodnutom rozsahu.

Pravidlá kreditného systému:

 1. Zákazník získa určitý počet kreditov:
  – zodpovedajúci hodnote odvodenej z ceny zmluvy o ME&S
  – priamo si ich zakúpi.
 2. Zákazník ME&S dostáva priame služby od spoločnosti SIEMENS – hlavne nové verzie softvéru. Tieto služby sú poskytované automaticky, v plnom rozsahu, bez akéhokoľvek vzťahu voči kreditnému systému.
 3. Pracovník zákazníka požiada SOVA Digital o poskytnutie služby. Pracovník SOVA Digital ho vopred upozorní, že touto službou si vyčerpá stanovený počet kreditov, alebo pri službách, pri ktorých je počet kreditov závislý na rozsahu služby, sa vopred dohodnú na výške kreditov potrebných na dodanie tejto služby.
 4. Po vykonaní tejto služby je zo SOVA Digital zákazníkovi zaslaný mail potvrdzujúci vykonanú službu a počet vyčerpaných kreditov na túto službu. Pokiaľ SOVA Digital nezašle takýto mail do 5 pracovných dní od jej poskytnutia, služba sa nepočíta cez čerpanie kreditov.
 5. SOVA Digital je povinná na požiadanie povereného pracovníka zákazníka mu kedykoľvek zaslať report o stave čerpania jeho kreditov.
 6. Na konci každého kalendárneho roka resp. k termínu ukončenia zmluvy resp. pri vyčerpaní kreditov je povinná SOVA Digital zaslať zákazníkovi report o stave čerpania jeho kreditov.
 7. Kredity majú vždy platnosť jeden rok (12 mesiacov), voči dátumu ich získania. Kredity je možné vymeniť i za iné služby, ktoré budú ponúkané zo strany SOVA Digital.
 8. Aktuálne hodnoty:
  – Pre roky 2017/2018 je hodnota kreditu nastavená na 10€,-
  – Kredity je možné zakúpiť kedykoľvek a v hodnote minimálne 50 kreditov alebo násobkov 50.
 9. Tento systém je pre zákazníkov dobrovoľný.
Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať

Multi-CAD hlavolam

Autor: | NX – Novinky
Takmer každá moderná spoločnosť zaoberajúca sa vývojom a výrobou produktov v akomkoľvek odvetví si takmer isto bolestne uvedomuje, že nie každý dodávateľ, zákazník a partner používa rovnaký nástroj CAD, alebo dodáva návrhové dáta v rovnakom CAD formáte. To nevyhnutne vyúsťuje do zložitého multi-CAD prostredia, a predstavuje výzvu pre spájanie všetkých týchto CAD modelov bez toho, aby došlo k strate dát alebo opätovnej práci.  Viac