Skip to main content

R&D lídri Slovenska
komunita

Cieľom je vytvoriť priestor pre kooperáciu R&D&I lídrov, ktorí majú ambíciu ovplyvňovať inovačnú budúcnosť Slovenska.

Aktuálne

Mapa účastníkov stretnutí R&D lídrov Slovenska