Skip to main content

Odpovede na otázku Ako sa zladiť s novým normálom v prostredí priemyselného R&D, hľadali lídri R&D centier na svojom prvom pokoronovom stretnutí. Po takmer dvojročnej covidovej prestávke nadviazali na predchádzajúce tri inšpiratívne stretnutia. Tento rok sa zišli na dvojdňovom stretnutí v príťažlivých priestoroch kaštieľa v Gbeľanoch. Z podujatia vám prinášame krátku fotoreportáž, ktorá vám priblíži tohtoročnú atmosféru pracovno-tvorivého stretnutia.

Jednou z najviac skloňovaných tém bol “nový normál“. Vedúci R&D oddelení sa navzájom informovali o svojich skúsenostiach a riešeniach spojených s pandemickým obdobím. Diskutovali o živote podnikov po pandémii. Zhodli sa na tom, že bezprecedentná situácia minulých dvoch rokov zmenila život podnikov. Okrem iného priniesla aj tlak na maximálnu efektívnosť, obrovské výzvy na zvýšenie adaptability a flexibility.

Veda, výskum, inovácie, digitalizácia, Industry 4.0, či nové zručnosti, adaptabilita a leadership… Výpočet pojmov a oblastí, na ktoré musí slovenský priemysel sústrediť svoju pozornosť, aby nezmeškal zásadný moment modernizácie, ktorú si naliehavo žiada trh. Počas oboch dní sa účastníkom venovali hostitelia stretnutia Vladimír Švač a Martin Morháč zo spoločnosti SOVA Digital.

Ako lídri R&D oddelení čelia novému normálu, ako sa adaptujú na zmeny, ako vedú transformáciami svoje tímy diskutovali (zľava) Rudolf Ivan zo spoločnosti Roriginal, šéf R&D tímu spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia Marek Zvončan, Zuzana Gajdošová, HR manažérka spoločnosti Velux a riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva Sylvia Porubänová. Hostia ponúkali rady a odporúčania ako zvládať zmeny, ale aj ako v náročnom období zmien udržať pozitívny mindset a kreativitu zamestnancov,  či ako s podporou inovácií a R&D reagovať na zmeny zvonku, a budovať prostredie podporujúce inovačné a kreatívne úsilie.

Diskutovať s R&D lídrami prišli aj zástupcovia zamestnávateľov, štátu a akademickej obce. Zľava generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lasz, ktorý informoval o súčasnej situácii v priemysle, vybrané druhy podpory výskumu a vývoja zo strany štátu priblížil účastníkom Artur Bobovnický, riaditeľ sekcie inovácií v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre, do diskusie sa zapojil aj dekan Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Jozef Živčák. Všetci sa zhodli na fakte, že výskum, vývoj a inovácie sú pilierom rozvoja podnikov.

Pracovné popoludnie sa prehuplo do nemenej inšpiratívnych večerných hodín. Účastníkov čakalo prekvapenie, a nie jedno. Najprv v podobe stretnutia s inovátorom, podnikateľom, milovníkom rýchlych áut a lietadiel Dickom Bobom Kvetňanským. Rodený Američan, dnes žijúci na Slovensku,  je synom špičkového slovenského vedca, ktorý pôsobil v NASA, Richarda Kvetňanského. Dick založil úspešnú firmu K1 Styling, ktorá vyrábala repliky áut do hollywoodskych produkcií. S kolegami v spoločnosti RTU EUROPE vyvinul pseudoadiabatický motor, ktorý prináša nízku spotrebu, vyššiu životnosť a významné zníženie hodnôt nebezpečných exhalátov. Navrhol tiež prvý mobilný mezonetový karavan na svete. Je CEO leteckej školy A1 Attack.

Večer pokračoval ďalším príjemným prekvapením. Krstila sa knižná prvotina Vladka Švača – Inovujte o 106. Podľa slov autora, zámerom bolo vytvoriť knihu, ktorá by nebola iba súhrnom teoretických poznatkov, ale skutočne inšpiratívnym sprievodcom tvorbou funkčného inovačného manažmentu. Vladko prezradil, že počas písania knihy myslel na slovenských R&D lídrov z priemyselných podnikov: „Najmä na tých, s ktorými sa stretávam pri našich stretnutiach R&D lídrov. Mnohé konzultácie a rozhovory, ktoré som s inovačnými lídrami počas stretnutia viedol, boli pre mňa inšpiráciou a stimulom pre tvorbu tejto knihy. Budem rád ak im kniha pomôže nabudiť sa, inšpirovať ako viesť inovácie v prostredí svojich podnikov.

Aká bude budúcnosť slovenského priemyselného R&D? Prezentácie projektov doktorandov technických univerzít na Student´s Show Gallery dávajú viac než tušiť, že o budúcnosť výskumu, vývoja a inovácií nemusíme mať strach. A práve R&D lídri sú tí, ktorí pri budovaní a rozvíjaní edukačnej a realizačnej infraštruktúry pre výchovu budúcich špecialistov pomáhajú. Už tradične sa spolu stretávajú aj na tomto podujatí a pripravujú spoločné aktivity.

A samozrejme, ani tento rok nechýbala spoločná fotografia na záver podujatia. Bolo to opäť inšpiratívne, tvorivé a podnetné… a na najbližšom stretnutí sa tešíme už aj na vás!