Skip to main content

Bratislava,  16. december 2019   Už po druhýkrát ocenili slovenskí R&D lídri inovačné tímy študentov strojníckych fakúlt v celoslovenskej súťaži „Ako ošúpať banán inak ako ručne“. Súťaž vyhlásila spoločnosť SOVA Digital v partnerstve s Asociáciou priemyselných zväzov 8. októbra. Víťazné práce vybrala odborná porota zložená z lídrov výskumno-vývojových centier priemyselných firiem SR na druhom stretnutí R&D (Research & Development) lídrov 29. novembra na Vígľašskom zámku. V súťaži predviedli svoje riešenia študentské tímy zo strojníckych fakúlt Žilinskej univerzity v Žiline, STU v Bratislave a TU v Košiciach. Prvenstvo v druhom ročníku obhájil víťaz predchádzajúceho ročníka – inovačný  tím „Φškusov“ zo SjF Technickej univerzity v Košiciach v zložení: Ivana Mazúrová, Juraj Mazúr, Patrik Kováčik.

Zadaním aktuálneho ročníka súťaže bolo vymyslieť inovačné riešenie pre využitie sánok. Súťaž prebiehala v dvoch kolách – fakultnom a celoslovenskom. Celkovo sa do súťaže zapojilo 18 tímov z troch slovenských strojníckych fakúlt. Víťazi fakultných kôl získali vecné ceny a pozvanie na 2. stretnutie R&D lídrov Slovenska. Do celoslovenského finále sa prebojovali z každej strojníckej fakulty dva víťazné trojčlenné tímy z fakultných kôl. Na ňom finalisti odprezentovali svoje projekty pred R&D lídrami významných slovenských podnikov, ktorí hlasovaním vybrali víťazný tím.

Zámerom organizátorov súťaže je vyhľadávanie mladých inovačných talentov, spolupráca praxe so školami a nadviazanie vzájomných kontaktov mladých inovátorov s R&D centrami slovenských podnikov. Autori myšlienky súťaže aj touto formou reagujú na nedostatok absolventov s technickým vzdelaním v odboroch, ktoré sú žiadané praxou. „Musíme si uvedomiť že budúcnosť slovenského priemyslu je postavená na výskume, vývoji a inováciách. Aby sme posilnili stabilitu a konkurencieschopnosť podnikov, musíme si vychovávať kvalitnú základňu pre aktuálne a budúce výzvy moderného priemyslu. Preto spolupracujeme s dekanmi a študentmi technických univerzít na vytvorení nových foriem spolupráce. Snažíme sa vybudovať edukačnú a realizačnú infraštruktúru aj pre výchovu budúcich R&D špecialistov,“ informoval o dôvodoch a motívoch vyhlásenia súťaže Martin Morháč, predseda predstavenstva SOVA Digital.

„Aj druhý ročník potvrdil, že máme talentovaných študentov. Zaujali nielen ich riešenia, ale aj zaujímavé tímové prezentácie. Študenti využili príležitosť zviditeľniť sa a komunikovať s R&D lídrami najvýznamnejších slovenských firiem. Pre mladých ľudí je to jedinečná príležitosť na svoj rozvoj a možnosť spolupráce. Verím, že vzájomné spolupráce naviazané na podujatí nadobudnú ďalší rozmer,“ zhodnotil druhý ročník súťaže Vladimír Švač, špecialista pre inovačný manažment spoločnosti SOVA Digital. Členka víťazného tímu Ivana Mazúrová z košickej Technickej univerzity hodnotí opätovné víťazstvo a skúsenosti zo stretnutí s R&D lídrami rovnako pozitívne: „Veľmi nás teší, že sa nám podarilo obhájiť prvenstvo. Súťaž nám dala veľmi veľa skúseností, nadviazali sme nové kontakty a veríme, že sa nám podarí rozvinúť ich do konkrétnej spolupráce.


Víťazi 2. ročníka súťaže „Ako ošúpať banán inak ako ručne“:

    1. miesto: tím „Φškusi“ – SjF TU KE
    2. miesto: tím „SJT team“- SjF STU BA
    3. miesto: tím „Tím č.7“ – SjF STU BA

Organizátor a odborný garant súťaže:

SOVA Digital už 29 rokov prináša na trh inovatívne riešenia, ktoré pomáhajú slovenským výrobným podnikom udržať si konkurencieschopnosť, zvyšovať produktivitu a rozvíjať sa v tempe zvyšujúcich sa nárokov trhu a globálnych technologických trendov. Klientom prináša komplexné riešenia digitalizácie a optimalizácie výrobných procesov v koncepte Industry 4.0. Dlhoročne potvrdzuje pozíciu vizionára a inovátora a ponúka klientom individuálny prístup a na mieru šité riešenia. V roku 2017 získala prestížne ocenenie, udeľované odborníkmi a Ministerstvom hospodárstva SR, za svoje riešenie Digitálneho dvojčaťa Inovatívny čin roka. SOVA Digital má za sebou tisícky úspešných projektov a stovky spokojných klientov.

Víťazný tím „Φškusov“ zo SjF Technickej univerzity Košice obhájil víťazstvo v súťaži už po druhýkrát. Zľava: M. Morháč (SOVA Digital), víťazný tím študentov v zložení – Juraj Mazúr, Ivana Mazúrová, Patrik Kováčik, dekan SjF TU KE Jozef Živčák, generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov Andrej Lasz.

Prezentácie inovačných riešení študentov boli zaujímavou prehliadkou invencie a kreativity. Pre hodnotiteľov bola rovnako ako technická stránka riešenia dôležitá aj ich prezentácia.

Hodnotenie jednotlivých projektov bolo v rukách R&D lídrov. Tí vybrali hlasovaním tri tímy, ktorým sa podľa nich podarilo zvládnuť technickú, realizačnú aj prezentačnú stránku riešenia najkomplexnejšie.

Fakultné kolá súťaže sa konali v priebehu októbra.

Nielen samotné ocenenia boli motiváciou prilásiť sa do súťaže. Podľa slov zúčasnených tímov si z nej odnášajú množstvo kontaktov, zážitkov a skúseností.

Viac o súťaži