AKO OŠÚPAŤ BANÁN inak ako ručne

súťaž o TOP inovačný tím študentov strojníckych fakúlt SR

Využite príležitosť zviditeľniť sa a komunikovať s R&D lídrami najvýznamnejších slovenských firiem

Challenge

Úlohou súťažiacich bude vymyslieť inovačné riešenie na zadaný technický problém.

Ceny pre víťazov

víťazi fakultných kôl získajú:
– postup do celoslovenského finále spojený s 2 dňovým pobytom vo Vígľaši
– súčasťou pobytu bude stretnutie s TOP R&D lídrami Slovenska (príležitosť pre TOP kariéru)
– netradičné vecné ceny
– voľný vstup na inovačný workshop

absolútny víťazný tím získa 1.500 € v hotovosti

Fakultné kolá

Fakultného kola sa môže zúčastniť šesť 3-členných tímov zo svojej fakulty (SjF STUBA, SjF UNIZA, SjF TUKE).
Súťaž je určená pre študentov 1. a 2. stupňa štúdia.
Do súťaže zaregistrujeme prvých šesť prijatých prihlášok z každej fakulty po otvorení registrácie.
Účastníci fakultných kôl získajú certifikát o účasti a vecné ceny.
Do finále postúpia prvé dva výherné tímy z každej fakulty.

Finále

Sa bude konať na 2 dňovom pobyte vo Vígľaši (28.-29. november 2019).
Finalisti odprezentujú svoje riešenia pred R&D lídrami, ktorí vyberú absolútny víťazný tím.

VLADOVE LANÁRENIE NA 2. ROČNÍK

VÍŤAZI MINULÉHO ROČNÍKA TO VIDIA TAKTO:

fakultné kolo

22.10.2019

SjF STU v Bratislave

od 8:30 do 13:00

miestnosť: 004
Prihláška Bratislava
fakultné kolo

23.10.2019

SjF TUKE v Košiciach

od 8:30 do 13:00

miestnosť: knižnica
Prihláška Košice
fakultné kolo

24.10.2019

SjF UNIZA v Žiline

od 8:30 do 13:00

miestnosť upresníme
Prihláška Žilina

AKO TO BUDE PREBIEHAŤ

1

Do fakultného kola súťaže „Ako ošúpať banán inak ako ručne“ sa môžu prihlásiť 3-členné tímy.

2

Súťažiť bude 6 trojčlenných tímov z každej z uvedených strojníckych fakúlt (STUBA, UNIZA, TUKE).

3

Úlohou súťažných tímov počas fakultného kola bude vyriešiť zadaný technický problém.

4

Súťažné tímy navrhnú problematickú situáciu, unikátne riešenie a vytvoria prototypový model riešenia.

5

V deň súťaže bude mať súťažný tím na vyriešenie problému 105 min.

6

Každý súťažný tím svoj výsledok odprezentuje pred hodnotiacou komisiou a ďalšími účastníkmi.

7

Na prezentáciu bude mať každý súťažný tím 4 min.

8

Po skončení prezentačnej časti bude 3-členná hodnotiaca komisia hodnotiť riešenia.

9

Hodnotiaca komisia vyberie dva najlepšie súťažné tímy z každej fakulty, ktoré postúpia do celoslovenského finále, ktoré sa uskutoční 28.-29. novembra 2019 vo Vígľaši.

10

Absolútny víťazný tím vyberú TOP R&D lídri počas dvojdňového stretnutia vo Vígľaši.

11

Študenti registrovaní do súťaže budú počas trvania súťaže uvoľnení dekanom fakulty.

organizátor:

v spolupráci: