Skip to main content
 

AKO OŠÚPAŤ BANÁN inak ako ručne

súťaž o TOP inovačný tím študentov strojníckych fakúlt SR

Študenti využili príležitosť zviditeľniť sa a komunikovať s R&D lídrami najvýznamnejších slovenských firiem

Challenge

Úlohou súťažiacich bolo vymyslieť inovačné riešenie na zadaný technický problém.

Ceny pre víťazov

víťazi fakultných kôl získali:
– postup do celoslovenského finále spojený s 2-dňovým pobytom vo Vígľaši
– súčasťou pobytu bolo stretnutie s TOP R&D lídrami Slovenska (príležitosť pre TOP kariéru)
– netradičné vecné ceny
– voľný vstup na inovačný workshop

absolútny víťazný tím získal 1.500 € v hotovosti

Fakultné kolá

Fakultného kola sa mohlo zúčastniť šesť 3-členných tímov zo svojej fakulty (SjF STUBA, SjF UNIZA, SjF TUKE).
Súťaž bola určená pre študentov 1. a 2. stupňa štúdia.
Do súťaže sme zaregistrovali prvých šesť prijatých prihlášok z každej fakulty po otvorení registrácie.
Účastníci fakultných kôl získali certifikát o účasti a vecné ceny.
Do finále postúpili prvé dva výherné tímy z každej fakulty.

Finále

sa konalo na 2-dňovom pobyte vo Vígľaši (28.-29. november 2019).
Finalisti prezentovali svoje riešenia pred R&D lídrami, ktorí vybrali absolútny víťazný tím.

GRATULUJEME VÍŤAZOM zo SJF TUKE, ktorí obhájili 1. miesto aj v druhom ročníku súťaže!

Tlačová správa

AKO SÚŤAŽ PREBIEHALA

1

Do fakultného kola súťaže „Ako ošúpať banán inak ako ručne“ sa mohli prihlásiť 3-členné tímy.

2

Súťažilo 6 trojčlenných tímov z každej z uvedených strojníckych fakúlt (STUBA, UNIZA, TUKE).

3

Úlohou súťažných tímov počas fakultného kola bolo vyriešiť zadaný technický problém.

4

Súťažné tímy navrhli problematickú situáciu, unikátne riešenie a vytvorili prototypový model riešenia.

5

V deň súťaže mal súťažný tím na vyriešenie problému 105 min.

6

Každý súťažný tím svoj výsledok odprezentoval pred hodnotiacou komisiou a ďalšími účastníkmi.

7

Na prezentáciu mal každý súťažný tím 4 min.

8

Po skončení prezentačnej časti 3-členná hodnotiaca komisia hodnotila riešenia.

9

Hodnotiaca komisia vybrala dva najlepšie súťažné tímy z každej fakulty, ktoré postúpili do celoslovenského finále, ktoré sa uskutočnilo 28.-29. novembra 2019 vo Vígľaši.

10

Absolútny víťazný tím vybrali TOP R&D lídri počas dvojdňového stretnutia vo Vígľaši.

11

Študenti registrovaní do súťaže boli počas trvania súťaže uvoľnení dekanom fakulty.

organizátor:

v spolupráci: