AKO OŠÚPAŤ BANÁN inak ako ručne

Súťaž o TOP inovačný tím študentov strojníckych fakúlt SR

Víťazi využili príležitosť zviditeľniť sa a komunikovať s R&D lídrami najvýznamnejších slovenských firiem

Challenge

Úlohou súťažiacich bolo vymyslieť inovačné riešenie na zadaný technický problém.

Ceny pre víťazov

víťazi fakultných kôl získali:
– postup do celoslovenského finále spojený s 2 dňovým pobytom v Jasnej
– súčasťou pobytu bolo stretnutie s TOP R&D lídrami Slovenska (príležitosť pre TOP kariéru)
– netradičné vecné ceny
– voľný vstup na inovačný workshop

absolútny víťazný tím získal 1.500 € v hotovosti

Fakultné kolá

Fakultného kola sa mohlo zúčastniť šesť 3-členných tímov zo svojej fakulty (SjF STUBA, SjF UNIZA, SjF TUKE).
Súťaž bola určená pre študentov 1. a 2. stupňa štúdia.
Do súťaže bolo registrovaných prvých šesť prijatých prihlášok z každej fakulty po otvorení registrácie.
Účastníci fakultných kôl získali certifikát o účasti a vecné ceny.
Do finále postúpili prvé dva výherné tímy z každej fakulty.

Finále

Prebiehalo na 2 dňovom pobyte v Jasnej (23.-24.mája 2019).
Po neformálnych stretnutiach, priateľskej atmosfére a dobrých zážitkoch finalisti odprezentovali svoje riešenia pred R&D lídrami, ktorí vybrali absolútny víťazný tím.

GRATULUJEME VÍŤAZOM zo SJF TUKE

fakultné kolo

24.04.2019

SjF UNIZA v Žiline

od 8:30 do 13:00

miestnosť: Aula 3 (AF1A3)

Ďakujeme za účasť.

Fotky UNIZA
fakultné kolo

25.04.2019

SjF STU v Bratislave

od 8:30 do 13:00

miestnosť: 004

Ďakujeme za účasť.

Fotky STUBA
fakultné kolo

30.04.2019

SjF TUKE v Košiciach

od 8:30 do 13:00

miestnosť: knižnica

Ďakujeme za účasť.

Fotky TUKE

AKO TO PREBIEHALO

1

Prihlásil sa 3-členný tím do fakultného kola súťaže „Ako ošúpať banán inak ako ručne“.

2

Súťažilo 6 trojčlenných tímov z jednej fakulty (STUBA, UNIZA, TUKE).

3

Úlohou súťažných tímov počas fakultného kola bolo vyriešiť zadaný technický problém.

4

Súťažné tímy navrhli problematickú situáciu, unikátne riešenie a vytvorili prototypový model riešenia.

5

V deň súťaže mal súťažný tím na vyriešenie problému 105 min.

6

Súťažný tím svoj výsledok odprezentoval pred hodnotiacou komisiou a ďalšími účastníkmi.

7

Na prezentáciu mal každý súťažný tím 4 min.

8

Po skončení prezentačnej časti 3-členná hodnotiaca komisia hodnotila riešenia.

9

Hodnotiaca komisia vybrala dva najlepšie súťažné tímy z každej fakulty, ktoré postúpili do celoslovenského finále, ktoré sa uskutočnilo 23.-24.mája 2019 v Demänovskej doline v Jasnej.

10

Absolútny víťazný tím vybrali TOP R&D lídri počas dvojdňového stretnutia v Jasnej.

11

Študenti registrovaní do súťaže boli počas trvania súťaže uvoľnení dekanom fakulty.

organizátor:

v spolupráci:

Fotografie z finále

Fotografie z fakultných kôl

SjF UNIZA v Žiline

SjF STU v Bratislave

SjF TUKE v Košiciach