Všetky články od

Dušan Šútora

Nové uchopovanie a vyberanie objektov v Tecnomatix 13.0.2

Autor: Robotika

Najnovšia verzia softvéru Tecnomatix prináša nové možnosti uchopovania a vyberania objektov. Tecnomatix pomocou tohto nástroja ukazuje, ktorý objekt bude po jeho zakliknutí vybraný ešte pred tým, ako ho vyberiete. Tento objekt sa vám najskôr farebne vyznačí, a vy sa môžete rozhodnúť či si ho vyberiete. Táto funkcia dokáže odbúrať časté mylné označenia a výbery objektov, a s tým spojené časté odmazávanie chybne vybraných objektov. Pomocou tohto výberu dokážete nielen vyberať samotné objekty, ale aj uchopovať hrany, rohy, alebo stredy otvorov.

Download a upload programu robota

Autor: Robotika

V nasledovnom videu je spracovaný postup, ako možno kopírovať robotické dráhy medzi rozdielnymi projektmi. Pri tejto činnosti je potrebné najskôr stiahnuť program z robota na lokálny disk. Takto stiahnutý program je potom možné nahrať do akéhokoľvek ďalšieho projektu, prípadne použiť program ako zálohu. Naimportovaním tohto programu do ďalšieho projektu majú lokácie rovnakú orientáciu a umiestnenie v súradnicovom systéme. Výhodou takéhoto prenosu lokácií je to, že lokácie si so sebou prenášajú aj ich vnútorné parametre (nastavenia).

Zarovnanie objektov

Autor: Robotika

Objekty, ktoré sú v simulačnom prostredí uhlovo posunuté voči hlavnému súradnicovému systému, nie je jednoduché zapoziciovať. Ešte väčší problém je takéto objekty vzájomne na seba súradnicovo zosúladiť. Pre tento účel môže byť nápomocná funkcia „Set working frame“, ktorá vám posunie „frame“ na objekt, ktorý potrebujete polohovať vzájomne s iným objektom. Po zapolohovaní môžete tento „frame“ zasa pohodlne vrátiť na pôvodné miesto.

Definovanie výrobných prostriedkov

Autor: Robotika

V prípade, keď už bol výrobný prostriedok naimportovaný formou knižnice do Tecnomatixu, tak ho už nie je možné zmeniť na iný výrobný prostriedok. V nasledovnom videu je návod, ako možno zmeniť typ výrobného prostriedku zmazaním súboru TuneData.xml.

Cez ktorý nástroj vytvárať detailnú simuláciu?

Autor: Tecnomatix – Novinky

Pred začiatkom projektu je kľúčové zvoliť si správne nástroje, ktoré pomôžu užívateľovi projekt odovzdať na čas a v požadovanej kvalite. V prípade, že vytvárate detailnú simuláciu procesov, je vhodné zvoliť si jeden z nástrojov Tecnomatix. V nasledovných riadkoch si predstavíme kľúčové vlastnosti a hlavné rozdiely týchto nástrojov: Viac

Simulácia od návrhu až po realizáciu

Autor: Tecnomatix – Novinky
Simulácia procesov vo výrobe sa stala neoddeliteľnou súčasťou zavádzania nových technológií do výroby, a zároveň sa stala nástrojom pre maximálne využitie tejto technológie. Momentálne existuje viacero simulačných nástrojov, ktoré riešia konkrétne oblasti a potreby zákazníkov. Na začiatku je potrebné vedieť, aké výstupy budú od simulácie požadované. Ku príkladu uvediem  dva základné typy výstupov. Viac

Vytvorenie kabeláže

Autor: Robotika

V niektorých prípadoch po importe robota do prostredia Process Simulate alebo Robot Expert sa na robote nezobrazuje kabeláž. Niekedy túto kabeláž robot neobsahuje vôbec. Robot bez kabeláže môže predstavovať problém, pretože v skutočnosti kabeláž môže vytvárať kolízne stavy s okolitým prostredím, preto by ju simulácia mala rozhodne obsahovať. V týchto prípadoch vám pomôže nový nástroj na vytváranie káblov, ktorý vie káble po ich vytvorení aj hodnoverne skinematizovať. Nástroj je možné používať od verzie Tecnomatix 13 a Robot Expert 13.

Nastavenie konfigurácie robota

Autor: Robotika

Niektoré 3D modely robotov neumožňujú nastaviť konfiguráciu osí robota v definovanej lokácii. Vo videu je postup, ako pomocou skopírovania súboru „motionparameters.e“ je možné robotovi tieto parametre definovať. Súbor „motionparameters“ môžete skopírovať z príbuzného typu robota, v ktorom sa tento súbor nachádza.

Importovanie KUKA robota do Process Simulate

Autor: Robotika

Niektoré typy 3D modelov robotov, ktoré sa nachádzajú na stránke výrobcu robotov KUKA sú uložené vo formáte superkomponentu. Superkomponenty sa prekladajú do softvéru Process Simulate inak, ako klasické Robcad komponenty, preto sme pre vás pripravili video s postupom, ako preložiť a importovať 3D model KUKA robota do Process Simulate. Uvedený preklad 3D modelu robota je aplikovateľný aj pre softvér Robot Expert.