Skip to main content

Zarovnanie objektov

Autor: 11. októbra 201619 októbra, 2018Robotika

Objekty, ktoré sú v simulačnom prostredí uhlovo posunuté voči hlavnému súradnicovému systému, nie je jednoduché zapoziciovať. Ešte väčší problém je takéto objekty vzájomne na seba súradnicovo zosúladiť. Pre tento účel môže byť nápomocná funkcia „Set working frame“, ktorá vám posunie „frame“ na objekt, ktorý potrebujete polohovať vzájomne s iným objektom. Po zapolohovaní môžete tento „frame“ zasa pohodlne vrátiť na pôvodné miesto.