Skip to main content

Zváranie pomocou kontinuálneho generátora

Autor: 31. mája 201719 októbra, 2018Robotika

Kontinuálny generátor poskytuje užívateľom pohodlné nastavovanie parametrov a vyprojektovanie operácií pri kontinuálnom zváraní. Nástroj urýchľuje vytváranie kontinuálnych operácií, keďže všetky potrebné nastavenia sú prehľadne umiestnené v jednom okne. Odteraz už nebude potrebné nevyhnutne používať funkciu „Project Arc Seam“.
Kontinuálny generátor umožňuje zapínať a vypínať projekciu kontinuálneho zvárania. Ďalšou výhodou je funkcia zobrazenia polohy zvaru ešte pred tým, ako ju užívateľ potvrdí.