Skip to main content

Návod na importovanie produktov do štúdie

Autor: 4. apríla 201719 októbra, 2018Robotika

Vo videu sa nachádza návod na častý problém, a to ako naimportovať prototyp produktu do štúdie. Štandardne sa však prototyp do štúdie nevkladá. Vkladať môžete len inštancie (kópie produktov odkazujúce sa na prototyp), preto je potrebné najskôr spraviť z prototypu inštanciu, a až potom inštanciu nakopírovať do „RobcadStudy“.