Skip to main content

Vytvorenie a export polohy nástroja

Autor: 2. mája 201719 októbra, 2018Robotika

V nasledovnom videu je zobrazený postup, ako možno zobraziť polohu nástroja vo viacerých lokáciách v jednom čase. Funkcia „Guncloud“ dokáže zobraziť nástroj robota pre každú lokáciu samostatne, a tak znázorniť, aký priestor bude potrebný pre pohyb nástroja. Funkcia dokáže tiež exportovať náhľad do formátu „.jt“, ktorý si môže zobraziť napríklad konštruktér cez voľne stiahnuteľný softvér „JT2GO“.