Skip to main content

Download a upload programu robota

Autor: 11. novembra 201619 októbra, 2018Robotika

V nasledovnom videu je spracovaný postup, ako možno kopírovať robotické dráhy medzi rozdielnymi projektmi. Pri tejto činnosti je potrebné najskôr stiahnuť program z robota na lokálny disk. Takto stiahnutý program je potom možné nahrať do akéhokoľvek ďalšieho projektu, prípadne použiť program ako zálohu. Naimportovaním tohto programu do ďalšieho projektu majú lokácie rovnakú orientáciu a umiestnenie v súradnicovom systéme. Výhodou takéhoto prenosu lokácií je to, že lokácie si so sebou prenášajú aj ich vnútorné parametre (nastavenia).