Skip to main content

Úspech vo výrobe je kombinácia správneho procesu a realizácie

Autor: 28. apríla 20147 augusta, 2018Tecnomatix – Novinky

Pretože produkty sa stávajú čoraz zložitejšie, výrobné prostredie sa dynamicky mení. Možnosť simulovať, a tak overiť celý výrobný proces (napr.: materiálový tok, overiť automatickú výrobnú bunku), a taktiež ľudské činnosti sa stáva kľúčom k úspechu.

K dispozícii je mnoho nesúrodých riešení, avšak spoločnosti potrebujú jednotné prostredie. Toto prostredie – jednotný zdroj informácií umožní lepšie porozumieť a získať jasno pre vhodné rozhodnutia. Tvorba pracovných plánov a osvedčených postupov je založená na virtuálnom overení.

Tecnomatix – digitálne výrobné riešenie poskytuje jednotný zdroj informácií o produkte a o procesoch naprieč celou spoločnosťou – výsledkom je efektívna spolupráca na vývoji a tvorbe procesu výroby.

U akejkoľvek formy simulácie je hlavným cieľom znížiť náklady na zmeny. Pomocou technológie odhaliť problémy, chyby pred zavedením výroby v reálnej výrobe. Niekedy je dôležité sa zamerať aj na ľudský faktor vo výrobe, nielen na technológiu a zariadenia. Neustále zvyšovanie nákladov na zariadenia a školenia ľudí si žiada neustálu optimalizáciu. Využitím simulácie možno zladiť oboje, aj ľudí aj stroje, a tak nakoniec efektívne znížiť čas návratnosti investícií, ktoré majú priamy dopad na výsledok spoločnosti.

Pomocou softvérového portfólia Tecnomatix je možné overiť metódy a zdroje. Nadefinovať a naplánovať proces tak, aby už v ostrej prevádzke boli vychytané všetky „muchy“.

Úspech vo výrobe je kombinácia správneho procesu a realizácie. Ak chcete dosiahnuť optimálny systém, je nevyhnutné komplexné posúdenie v digitálnom modeli. Výroba je dynamický proces, a zmena môže prísť bez varovania – schopnosť integrovať túto zmenu závisí od schopnosti posúdenia systému. Overením simuláciou tohto výrobného systému sa dá predísť chybám, ako sú časové straty pri plánovaní, ľudské faktory, ktoré rýchlo narúšajú produktivitu a ziskovosť.

Tecnomatix – digitálne výrobné riešenie umožňuje dosiahnuť rýchlejší nábeh výroby s požadovanou kvalitou. Rýchlejšiu odozvu a implementáciu nových variant do výroby.