Skip to main content

Tecnomatix – celosvetové portfólio riešení

Autor: 28. apríla 20147 augusta, 2018Tecnomatix – Novinky

Pri návrhu alebo nábehu novej výroby sa firma stretáva s problémami, ktoré spôsobujú veľké straty.

Tieto straty sa dajú zhrnúť do 3 hlavných bodov, ktoré podniku pôsobia zdržanie a chybovosť pri výrobe:

  • dĺžka doby návrhu a následného nábehu výroby
  • prehľadnosť a zrozumiteľnosť rozmiestnenia pracovísk
  • overenie a optimalizovanie zariadení pre najefektívnejšie využitie.

Straty, ktoré vznikajú pri projektovaní výroby sa odzrkadlia na cene výrobku. Výrobok je výstupom všetkých aktivít, ktoré ovplyvňujú výslednú cenu. Podstatná časť podnikových aktivít smeruje k tomu, aby bol tento výrobok na súčasnom trhu úspešný. Aby bol produkt na trhu úspešný, treba sa zamerať už na začiatok prípravy výroby, ktorý začína konštrukčným návrhom, či už 2D výkresom alebo 3D modelom. V ďalšej etape prechádza do procesu, kde sa určí najvhodnejší spôsob výroby/ montáže a technologický postup – sled/harmonogram operácií potrebných na vytvorenie kvalitného výrobku.

Takýto postup je veľmi dôležitý, hlavne pri montážnej výrobe, kde každá ušetrená sekunda môže znamenať nový výrobok vychádzajúci z linky. Pre tvorbu harmonogramu procesov/operácií a usporiadania výroby má produktová rada Tecnomatix softvérové riešenie Process Designer.

Usporiadaním a návrhom výrobnej haly v 3D prostredí vytvorenom v Process Designer získame komplexný pohľad na pracoviská a pracovné zariadenia. Tieto pracoviská a zariadenia je možné bez ďalších investícií jednoducho pozmeniť, a rôzne upravovať ich rozmiestnenie podľa potreby. Každá zmena sa v digitálnom podniku pripraví v predstihu, a skutočný čas jej nábehu v reálnom podniku sa zredukuje na pár percent z pôvodného času ručného nábehu. Nehovoriac o fantastickej redukcii nákladov!

Pre ešte lepší a efektívnejší návrh výroby sa v portfóliu Tecnomatix nachádzajú produkty ako Process Simulate, Plant Simulation, Factory Flow. Tieto produkty zabezpečia, aby hrubý projektový návrh prešiel optimalizáciou. Simuláciami a analýzami sa otestujú všetky možné varianty, ktoré môžu nastať počas výrobného procesu. Tým sa overí správnosť a zefektívni účinnosť tvorby projektovania, či už novej alebo existujúcej výrobnej haly.
Riešenie Tecnomatix prináša dohromady kompletnú sadu špičkových aplikácií. Aplikácie pokrývajú všetky oblasti ovplyvňujúce požiadavky na výrobu, jej návrh a optimalizáciu. V neposlednej rade prináša ohromné množstvo benefitov ako napríklad:

  • rýchly návrh rozmiestnenia zariadení a tvorba technologického postupu
  • overenie montáže (zmontovateľnosti výrobkov)
  • redukuje potrebu fyzického overenia
  • overenie kolízií robotov, automatizovaných zariadení
  • vhodné umiestnenie skladov, odkladacích plôch
  • plánovanie a vylepšenie layoutu.