Skip to main content

Svetoví inovační lídri radia malým a stredným podnikom v kríze: Digitalizujte a inovujte

Autor: 3. apríla 20207 apríla, 2020Tlačové správy

Bratislava, 3. apríl 2020   Spoločnosť SOVA Digital nadviazala prostredníctvom sociálnych sietí kontakt s desiatkami globálnych inovačných lídrov a položila im otázku, čo by mali robiť malé a stredné podniky v čase koronakrízy. Oslovení špecialisti ponúkli rady ako sa s krízou vysporiadať a ako by z nej podniky mohli vyjsť posilnené. Za kľúčovú pomoc pri riadení výrob v podnikoch veľká časť z nich označila digitalizáciu a inovácie. Do interných krízových manažmentov a procesov plánovania budúcej podoby podnikov navrhujú intenzívnejšie zapájať zamestnancov, a vytvoriť priestor pre získavanie informácií a vedomostí z medzipodnikovej a medzirezortnej spolupráce. Kríza môže byť podľa nich, napriek stratám, významným akcelerátorom pozitívnych zmien. 

 Slovenské malé a stredné podniky hľadajú cesty ako zareagovať na krízu, minimalizovať straty a nastaviť sa na budúcnosť „po korone“. Počas krízy, ktorú charakterizujú neznáme situácie a neistota, podniky často improvizujú. Z dôvodu rozšírenia možnosti vyhnúť sa improvizáciám, zrealizovala SOVA Digital exkluzívny prieskum medzi svetovými inovačnými odborníkmi, vrcholovými manažérmi, spíkrami a autormi odborných publikácií s otázkou ´Čo majú robiť malé a stredné podniky v čase koronakrízy?´ „Reakcie globálnych lídrov sú cenným odkazom a inšpiráciou pre naše firmy, aby vedeli na čo klásť dôraz pri riadení podnikov v súčasnej situácii,“ informuje Vladimír Švač, špecialista pre inovačný manažment spoločnosti SOVA Digital.

Slovenské malé a stredné podniky začínajú pociťovať dôsledky koronakrízy. Robia dočasné opatrenia v reorganizácii práce a opatrenia zamerané na obchodné a riadiace stratégie, ktoré podnikom môžu pomáhať aj po skončení krízy. Profesor Jacob Goldenberg z Hebrew University v Izraeli konštatuje za mnohých: „Určite je potrebné hľadať  riešenia súčasnej situácie, ale zároveň je dôležité reagovať aj na nové príležitosti, ktoré sa otvárajú. Pretože v týchto zložitých časoch nejde len o prežitie, ale aj o budúci rozvoj.“ Martin Morháč, predseda predstavenstva SOVA Digital dodáva: „Môže sa to v tejto chvíli zdať prehnané tvrdenie, ale keď sa pozrieme do minulosti, tak na konci každej krízy sa objavilo množstvo nových lídrov. Kríza nám odhaľuje potenciál budúcich priorít trhov a ten, kto flexibilne zareaguje už v čase krízy, má veľkú šancu vyjsť z nej posilnený. Aj preto by v čase krízy mal v podnikoch prebiehať najväčší inovačný kvas, zameraný na hľadanie úsporných opatrení, ale aj rozvojového potenciálu.“

Veľká časť lídrov sa zhodla na potrebe zdynamizovania digitalizácie a hľadaní inovačných ciest nielen pre zdolávanie krízy ale aj pre budúcnosť výrob. „Je načase, aby sa podniky vážne zamysleli nad inováciami a digitálnymi technológiami,“ odporúča Dan Toma, inovačný líder a autor knižného bestselleru The Corporate Startup.  Malé a stredné podniky sú dnes riadené digitálne, preto je viac ako kedykoľvek predtým dôležité, aby boli riadené dobre aj pri zmenených podmienkach. Poriadok v dátach, dokonalý prehľad o stave podniku a digitálne prepojenie všetkých pracovníkov pre zabezpečenie operatívnej komunikácie, sú dôležité zásady, ktoré pomáhajú odolávať kríze. „Inovácia je „nevyhnutnosťou“. O tom niet pochýb. Ak momentálne nemáte digitálnu stratégiu, môžete to zavrieť a ísť domov. Inovácia je v období zmien povinnosťou,“  dopĺňa svoj pohľad inovačný konzultant Richard Turrin.  

Vrcholový manažér Robert Rasmunssen podnikom radí: „Vytvorte krízový manažérsky tím, ktorý by mal byť zameraný na udržanie kontinuity podnikania a súčasne plánovať, ako sa vysporiadať s budúcimi udalosťami. Zapojte do prípravy aj zamestnancov a buďte stále v centre diania.“ Rovnako dôležité je: „Zamerať sa na udržiavanie kontaktu so súčasnými klientmi a ich udržanie aj po reštarte podnikania,“ dopĺňa americký autor publikácie Inside the Box Drew Boyd. Pre zvýšenie vedomostného potenciálu pri riešeniach rôznorodých situácií je podľa Geerta Vermeiera, belgického facilitátora, dôležitá spolupráca s partnermi, možnosť učiť sa od ostatných, iných odvetví. „Využívajte ich vedomosti a nástroje. Rovnako využívajte partnerstvo s inými spoločnosťami na vyplnenie medzier, ktoré máte,“ konštatuje.