Skip to main content

Súťaž študentov strojníckych fakúlt Ako ošúpať banán inak ako ručne pozná víťazov

Autor: 30. mája 201917 marca, 2021Tlačové správy

Bratislava,  30. máj 2019   Prvý ročník súťaže o top inovačný tím študentov strojníckych fakúlt „Ako ošúpať banán inak ako ručne“ vyhlásila spoločnosť SOVA Digital v partnerstve s Asociáciou priemyselných zväzov v apríli tohto roku. Zapojili sa do nej študentské tímy zo strojníckych fakúlt Žilinskej univerzity v Žiline, STU v Bratislave a TU v Košiciach. Víťazom súťaže sa stal inovačný tím „Φškusov“ zo SjF Technickej univerzity v Košiciach v zložení: Ivana Mazúrová, Juraj Mazúr, Patrik Kováčik. Finále a ocenenie víťazov sa konalo na prvom stretnutí R&D (Research & Development) lídrov výskumno-vývojových centier priemyselných firiem SR, 23. a 24. mája v hoteli Chopok v Demänovskej doline.

Zámerom organizátora súťaže je prepájanie škôl s praxou, kooperácia R&D centier s mladými talentami, ale aj aktívna podpora a propagácia zaujímavých príbehov mladých ľudí s technickým vzdelaním. Pretože jedným z najväčších problémov praxe je dnes nedostatok absolventov škôl s technickým vzdelaním. Pod problém sa podpisuje nezáujem mladých ľudí o štúdium technických predmetov. „Potreba zvýšenia vzdelávania v technických predmetoch je viac ako naliehavá. S ich výučbou je potrebné začať už na základných školách a rozvíjať ich na ďalších stupňoch vzdelávania. Pomôže užšia spolupráca so školami, študentami, ale aj motivácia cez propagáciu podmienok práce v našich podnikoch. Ukázať moderné, automatizované a digitalizované prevádzky, robotizované pracoviská. Pretože o tom sú dnes naše fabriky,“ informoval o dôvodoch a motívoch vyhlásenia súťaže Martin Morháč, predseda predstavenstva SOVA Digital.

Súťaž prebiehala v dvoch kolách – fakultnom a celoslovenskom. Úlohou súťažných tímov bolo vymyslieť inovačné riešenie na zadaný technický problém. Súťažnou úlohou prvého ročníka bolo zadanie, ktoré sa skrýva v názve súťaže, ošúpať banán inak ako ručne. Fakultné kolá prebehli na jednotlivých univerzitách koncom apríla. Trojčlenný súťažný tím mal na vyriešenie problému 105 min. a svoje riešenia odprezentoval štvorminútovou prezentáciou pred hodnotiacou komisiou. Víťazi fakultných kôl získali, okrem vecných cien a vstupu na inovačný workshop, postup do celoslovenského finále spojený s príležitosťou stretnutia s TOP R&D lídrami Slovenska na dvojdňovom pobyte, a možnosť výhry vo výške 1 500 eur. Postup do celoslovenského kola si zabezpečili dva trojčlenné tímy z každej zo zúčastnených fakúlt. Úlohou celoslovenského kola bolo dopracovanie riešenia z fakultných kôl. Finalisti odprezentovali svoje projekty pred R&D lídrami, ktorí vybrali absolútny víťazný tím. Porazených a slabých by však nikto v tejto súťaži nenašiel.

„Invencia a prístup študentov k riešeniam zadania bol na vysokej úrovni. Zaujali reálne prototypy zariadení, ale aj samotné prezentácie riešení. Študenti využili príležitosť stretnúť sa s R&D lídrami najvýznamnejších slovenských firiem a zviditeľniť sa. Takéto stretnutia sú pre nich zdrojom motivácie, vytvárania väzieb a príležitostí pre svoj rozvoj a vzájomnú spoluprácu,“ zhodnotil prvý ročník súťaže Vladimír Švač, špecialista pre inovačný manažment spoločnosti SOVA Digital. Súťaž z pohľadu študentov zhodnotila členka víťazného tímu Ivana Mazúrová z košickej Technickej univerzity: „Chceli sme zistiť na čo všetko máme. Súťaž nám dala veľa skúseností, nových kontaktov. Podporila v nás vlastnú kreativitu. Spojila nás nielen s R&D lídrami, ale aj nás študentov navzájom. Verím, že naša spolupráca nadobudne ďalší rozmer.

Víťazi 1. ročníka súťaže „Ako ošúpať banán inak ako ručne“:

  1. miesto: tím „Φškusi“ – SjF TUKE
  2. miesto: tím „Bananavengers “ – SjF UNIZA
  3. miesto: tím „99% zvedavosti“ – SjF TUKE

 

„Pre firmy a podniky je dôležité, aby do praxe prichádzali kvalifikovaní ľudia, ktorí získavajú vzdelanie v odboroch, ktoré prax reálne potrebuje. My sa chceme zamerať hlavne na R&D centrá na Slovensku. Preto vidíme ako nevyhnutnú spoluprácu R&D centier a škôl už počas štúdia. Musia vzájomne kooperovať vo väčšom rozsahu,“ skonštatoval Vladimír Švač.

 

Víťazný tím „Φškusov“ zo SjF Technickej univerzity Košice pri  prezentácii svojho riešenia.

 

Okrem ocenení si študenti zo súťaže odnášajú príjemné zážitky, nové skúsenosti a užitočné kontakty. Víťazné tímy spolu s Andrejom Laszom, generálnym sekretárom Asociácie priemyselných zväzov a Martinom Morháčom, predsedom predstavenstva SOVA Digital.

 

 

Fotografie: SOVA Digital

 

Organizátor a odborný garant súťaže:

SOVA Digital už 29 rokov prináša na trh inovatívne riešenia, ktoré pomáhajú slovenským výrobným podnikom udržať si konkurencieschopnosť, zvyšovať produktivitu a rozvíjať sa v tempe zvyšujúcich sa nárokov trhu a globálnych technologických trendov. Klientom prináša komplexné riešenia digitalizácie a optimalizácie výrobných procesov v koncepte Industry 4.0. Dlhoročne potvrdzuje pozíciu vizionára a inovátora a ponúka klientom individuálny prístup a na mieru šité riešenia. V roku 2017 získala prestížne ocenenie, udeľované odborníkmi a Ministerstvom hospodárstva SR, za svoje riešenie Digitálneho dvojčaťa Inovatívny čin roka. SOVA Digital má za sebou tisícky úspešných projektov a stovky spokojných klientov.