Skip to main content

Stanovisko Industry4UM k schváleniu Akčného plánu inteligentného priemyslu SR

Autor: 10. októbra 201817 marca, 2021Tlačové správy

Iniciatíva odborníkov z priemyslu Industry4UM víta a plne podporuje súbor opatrení pre digitálnu transformáciu priemyslu v podobe prijatého Akčného plánu inteligentného priemyslu SR. Aj z pozície spolutvorcov tohto kľúčového materiálu oceňujeme doterajšiu spoluprácu zainteresovaných subjektov na jeho vzniku. Pre úspech projektu bude rozhodujúci, okrem vzájomnej interakcie rezortov, priemyselnej praxe, akademickej a vedeckej sféry, hlavne prenos koncepčných, metodických a realizačných návrhov z akčného plánu do praxe.

 

Súbor opatrení zahrnutý v akčnom pláne prišiel v hraničnom čase. Priemyselný sektor má pozitívne podmienky pre rozvoj a transformáciu, chýba mu však adekvátna podpora zo strany štátu. Potvrdzujú to aj aktuálne prebiehajúce analýzy prieskumu o úrovni digitálnej transformácie podnikov, ktorý realizovalo Industry4UM na prelome augusta a septembra tohto roku. V parametroch zaznamenávajúcich prienik transformácie nastal oproti minulému roku citeľný nárast. Ešte stále však jej podmienky a tempo nie sú, najmä v sektore malých a stredných podnikov, dostatočné. Očakávame, že opatrenia akčného plánu ich posunú významne vpred.

 

Akčný plán považujeme za základný  predpoklad úspešnej transformácie slovenskej priemyselnej výroby. Je potrebné uvedomiť si, že ide o najvýznamnejšie technologické a štrukturálne zmeny v priemysle v poslednom období, a podniky musia byť  na ne dostatočne pripravené. Pre sektor priemyselnej výroby ostávajú najväčšími výzvami opatrenia v oblasti vzdelávacieho systému, trhu práce, podpory a rozvoja vedy, výskumu a inovácií, a nastavenie právnych rámcov a legislatívy pre uplatnenie transformácie. Členovia Industry4UM sú aj naďalej pripravení poskytnúť pri napĺňaní vízie inteligentného priemyslu odbornú pomoc a spoluprácu, a vyvinú maximálne úsilie pri vytváraní podmienok pre reálnu aplikáciu opatrení do podnikov.

 


Martin Morháč

Zakladajúci člen odbornej iniciatívy zástupcov priemyslu Industry4UM
Viceprezident pre vedu, výskum a inovácie Združenia automobilového priemyslu SR
Predseda predstavenstva SOVA Digital