Skip to main content

Šetrenie pomocou správnych nástrojov a postupov

Autor: 28. apríla 20147 augusta, 2018Tecnomatix – Novinky

V čase, kedy sú spoločnosti nútene si „uťahovať opasky“ a šetriť financie, je každá rada dobrá. Jedným z priestorov, kde sa dá vo firme pomerne rýchlo dosiahnuť rukolapný výsledok je logistika. Na prvý pohľad normálne fungujúce procesy sa dajú veľmi rýchlo a s minimálnymi nákladmi preusporiadať tak, že sú oveľa produktívnejšie a väčšinou aj lacnejšie.

Firmy si to môžu pomocou vhodných nástrojov riešiť sami alebo využiť konzultačné služby niektorej z poradenských firiem.

Z mojich skúseností teda môžem rozdeliť logistické spoločnosti podľa potreby zvýšenia efektivity do 4 oblastí:

 • spoločnosti vytvárajúce nový layout – logiku logistiky od návrhu (začiatku) – výstavba na zelenej lúke
 • optimalizácia existujúcej skladovacej stratégie
 • spoločnosti, rozhodnuté rekonštruovať skladové priestory a investovať do výstavby
 • investovanie do nákupu nových technológií

Pri vytváraní nového logistického layoutu je nesmierne dôležité napojenie a prísun tovaru od dodávateľov až k zákazníkovi. Štandardne to spoločnosti riešia prepočtom v PDM systéme alebo v Exceli, pričom takéto informácie nevedú zvyčajne k optimálnemu návrhu skladových priestorov, zariadení a ľudí potrebných na zabezpečenie logistiky.

Preto sa upriamujeme na riešenie v softvéri Plant Simulation Warehouse, ktoré umožní vytvoriť dynamický model budúceho skladu, logistiky a zásobovania s prepojením na dodávateľský reťazec, a predovšetkým na objednávky od zákazníka. S týmto riešením vytvoríme viacero variant, v ktorých pomocou reálnych scenárov a reportov vieme so spoločnosťami navrhnúť najlepšie riešenie pre tvorbu logistiky.

Základné oblasti riešené pri návrhu skladovej logistiky, na ktoré sa zameriavame pre vytvorenie najlepšieho variantu:

 • tvorba layoutu na základe optimálneho počtu paletových miest
 • definovanie a porovnanie viacerých operačných stratégií
 • import dát pre vytvorenie dokonalého návrhu
 • definovanie dodávateľského reťazca
 • overenie konzistencie modelu
 • spustenie modelu

Výsledky dosahované s využitím takéhoto riešenia z väčšej časti ušetria nemalé peniaze.

Štandardne dosahované výsledky:

 • nastavením využívania správnych zdrojov šetrenie 11%
 • správnou zaskladňovacou stratégiou šetrenie 13% FLT (vysokozdvižný vozík)
 • redukcia blokovania zariadení až 60%
 • FLT s výsuvným dvíhacím zariadením šetrenie 15%
 • plánovanie pracovného vyťaženia šetrenie 18%

Z našich skúseností sa zaoberať logistikou takmer vždy oplatí.