Skip to main content

Populácia priemyselných robotov rastie, zamestnancom uvoľňuje ruky pre ďalší rast

Autor: 18. decembra 2018Tlačové správy

Bratislava, 17. december 2018  O súčasnej robotike a jej smerovaní diskutovali na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave na ďalšom zo stretnutí Industry4UM desiatky odborníkov výrobného priemyslu, dodávatelia technológií, zástupcovia akademickej obce a Národného centra robotiky. Podľa nich pohľad na rok 2018 v robotickom priemysle odhaľuje nielen pokračujúci nárast trhu, ale aj pozitívny posun vo vnímaní významu robotizovaných pracovísk a dopad robotizácie na zamestnancov. Roboty podľa hodnotení zefektívňujú a zrýchľujú výrobu, odstraňujú rizikovú, namáhavú a monotónnu prácu zamestnancov, a uvoľňujú ich pre ďalší profesijný rast. Pozitívny trend v nasadzovaní robotov negatívne ovplyvňuje nedostatočná podpora výskumu a vývoja zo strany štátu.

Aktuálna správa Medzinárodnej federácie robotiky uvádza, že v roku 2017 sa predaj priemyselných robotov zvýšil o 30%, čo predstavovalo 381 tisíc robotických jednotiek. Odhad pre rok 2018 hovorí o 10% náraste a celkovom počte 421 tisíc jednotiek. Slovensko má dnes na trhu podľa analýzy umiestnených 151 robotov na 10 tisíc zamestnancov. „Nasadzovanie robotických systémov v našich pomeroch je pomerne dynamické. Je to vidieť aj na tom, že za posledné dva roky sa hustota osídlenia slovenských firiem robotmi takmer zdvojnásobila,“ uvádza analytik Industry4UM Martin Jesný. Podľa Františka Duchoňa, predsedu o.z. Národné centrum robotiky: „Slovenská robotika zatiaľ nie je svetová vo vyrábaní robotov, ale určite je svetová vo vyrábaní aplikácií. Veľké rezervy však pociťujeme v podpore štátu. Výskum a vývoj v tejto oblasti, žiaľ, prebieha v zahraničí.“

Roboty sa stále viac stávajú odpoveďou na nebezpečné alebo opakujúce sa výrobné operácie. Ich prítomnosť zaznamenávame tam, kde prebiehajú manipulačné úkony, kontrola kvality, nachádzame ich aj pri procesoch montáže, pri zváraní a lakovaní. Kým doteraz bol lídrom v zavádzaní automobilový priemysel, ktorý má tretinový podiel na trhu, na rovnakú úroveň sa minulý rok dotiahol elektrotechnický priemysel. „Automobilky zrejme už nejakú mieru saturácie dosiahli a teraz sa očakáva, či sa do tej fázy posunú aj dodávatelia,“ skonštatoval M. Jesný. Najväčší nárast používania robotov v minulom roku zaznamenalo odvetvie spracovania kovov. Samostatnou oblasťou zaznamenávajúcou rýchly rozvoj sú aj servisné roboty a roboty využívané v logistike.

Odborníci fóra sa zhodli na tom, že prienik robotov do podnikov je pozitívnym, progresívnym a potrebným fenoménom priemyslu. Podniky sa v snahe zefektívnenia a racionalizácie výroby zamýšľajú nad nasadením robotizovaných pracovísk čoraz častejšie. „U zákazníkov zaznamenávame veľké nadšenie a vôľu robotizovať, ktorá však nie je podložená znalosťami. Musíme často vysvetľovať, že robot nie je na určité situácie vhodným riešením alebo na iné áno, ale zákazník to odmieta. Povzbudzujeme a edukujeme manažmenty, nech pripravujú aj interne špecialistov,“ uvádza postrehy z aplikačnej praxe Juraj Habovštiak, riaditeľ spoločnosti MTS a dodáva: „Napriek faktu, že máme nedostatok kvalifikovanejších pracovných síl, nechávame ľudí montovať. Máme však skúsenosť, že keď sa dá ľuďom šanca robiť niečo na vyššej úrovni, naučia sa to. Treba ich posúvať.“ Pri plánovaní robotizovaného pracoviska je podľa Maroša Mudráka, vedúceho oddelenia špeciálnych aplikácií spoločnosti MATADOR Automation dôležité vyhodnotiť operácie z pohľadu človeka. „Vždy sa treba zamerať na človeka, čo mu vadí, čo predstavuje riziko. V podnikoch už dokonca sledujú aj to ako sa namáhajú jednotlivé svaly – zápästie, chrbát. Merania ukazujú, ako im prácu uľahčiť a ako nasadiť robota tak, aby sa pomohlo človeku.“ 

V diskusii o tom, či robot zoberie ľuďom prácu sa fórum priklonilo k názoru aktuálnych analýz prichádzajúcich z vyspelých trhov, ktoré potvrdzujú, že nasadzovaním robotov sa pracovné miesta nestrácajú. Z dlhodobejšieho hľadiska dokonca pracovné miesta vytvárajú. „Dnes sa straší, že roboty pripravia ľudí o prácu. Ale akosi sme si nestihli všimnúť, že roboty takmer vymazali povolania s ťažkou a zdraviu škodlivou prácou, ako sú napríklad zvárači a lakovači. Takto je nastavené smerovanie robotiky aj do budúcnosti, primárne odstraňovať zo života človeka ťažkú, rizikovú a zdravie ohrozujúcu prácu,“ skonštatoval Martin Morháč, člen Industry4UM. Nasadzovanie robotov zvyšuje konkurencieschopnosť podnikov, a práve tá je najlepším spôsobom ako udržať alebo navýšiť pracovné miesta, zvyšovať ziskovosť podnikov a mzdy zamestnancov.

Budúcnosť priemyselných robotov je druhovo široká. Logistické úkony priemyselného robota v blízkej budúcnosti už nebudú riadené trasovaním na základe magnetických čiar, ale na základe senzorov. Robot tak bude vnímať priestor a bude sa vedieť pohybovať v prostredí. Ramená priemyselných robotov nadobudnú haptické vlastnosti, robot bude operovať hmatom a začne pracovať s nekonzistentnými predmetmi. „Robot opustí svoje statické miesto na pracovisku a bude vyhľadávať v spojení s manipulátorom svoju aktuálnu pracovnú pozíciu. Rozvíjajúcim sa robotickým zariadením s budúcnosťou v priemysle sú drony. V prvej fáze budú využívané predovšetkým na servisné úkony,“ uzatvára výpočet prognóz M. Mudrák. Robotická budúcnosť prináša aj fenomén spájania sa vied. Matematika, sociológia, psychológia, filozofia… Robotika už nebude primárne o strojoch, ale o poznaní človeka a o tom, čím sa človek riadi, aby mohol koexistovať s robotickým zariadením.