Skip to main content
Všetky články od

Viktor Olšavský

Plynulý prechod medzi úrovňami

Autor: CAM

Niekedy nie je žiadúce, aby sa nástroj presúval v bezpečnostnej rovine, a robil tak neproduktívne pohyby.
Takisto ani „ostré“ zmeny smeru pohybu nie sú žiadúce s ohľadom na stroj. Preto je vhodné nahrádzať tieto pohyby efektívnymi a plynulými. Pozrite si v tomto tipe.

Zoskupenie dier pre vŕtacie operácie

Autor: CAM

Opracovanie súčiastok s väčším počtom odlišných dier si môžete uľahčiť tak, že si necháte dané diery zoskupiť do skupín podľa ich parametrov. Ako to pripraviť v NX je znázornené v tomto video tipe.

Výpomoc pri príprave vŕtacích operácií

Autor: CAM

Rutinná voľba nástrojov a výber dier pre prípravu vŕtacích operácií môžu byť zdĺhavé a neefektívne.
Ukážeme si možnosť, ako si vypomôcť pri príprave vŕtacích operácií cez rozpoznanie útvarov dier a pri automatickom priradení operácií k nim.
Aj keď v štandardnej databáze nemusia byť udané všetky opracovávané otvory a k nim pridané aj príslušne operácie, aj tak nám to môže značne uľahčiť prípravu programov.

Opracovanie zrazenia v 5-tich osiach

Autor: CAM

Zrážanie hrán na tvarovej ploche môže byť obtiažnejšie ako sa na prvý pohľad zdá. Preto si dnes ukážeme, ako sa s tým dá celkom šikovne vysporiadať v NX, a to aj s použitím tvarových nástrojov.

Vlastná knižnica upínacích a pomocných prvkov

Autor: CAM

Prvky, ktoré sa často opakovane používajú v rôznych zostavách (ako napríklad zveráky, upínače a pod.) je vhodné mať pripravené tak, aby boli prehľadne zoradené a rýchlo dostupné.
Pre efektívne riešenie tejto situácie je vhodné pripraviť si ich vlastnú knižnicu takzvanú „Reuse Library“, z ktorej sa tieto súčiastky jednoducho a rýchlo vkladajú do zostavy.
Príprava tejto knižnice, ako aj jej použitie je znázornené v tomto videu.

Opracovanie cez „podrezané“ oblasti

Autor: CAM

Môže nastať situácia, že na dokončovanej tvarovej ploche sa nachádzajú oblasti, ktoré sú „podrezané“ voči osi nástoja. Potom môže dôjsť k prerušeniu dráhy nástroja z dôvodu straty kontaktu s opracovanou plochou. Aby nedošlo k tomuto prerušeniu, bola do verzie NX 10.0.2 pridaná nová funkčnosť, ktorú vám priblíži tento tip.

Prekrytie dráh nástroja pri dokončovaní

Autor: CAM

S ohľadom na technológiu obrábania je niekedy žiadúce, aby sa rôzne obrábané plochy opracovávané odlišnými stratégiami plynulo prelínali. Alebo inokedy nastane situácia, kde je zbytočné (priam až nežiadúce) opracovávať veľmi malé úseky pri dokončovaní. Preto sa v tomto tipe budeme venovať takýmto možnostiam pri dokončovacích operáciách.