Skip to main content
Všetky články od

SOVA Digital

EKOM spol. s.r.o.

Autor: Referencie

Simulácia pracoviska montáže kompresorov

Spoločnosť EKOM sa zaoberá výrobou bezolejových kompresorov. Je to progresívna firma, ktorá ide s trendom Industry 4.0, a preto sa rozhodla využiť moderné digitálne technológie, príkladom je simulačný softvér – Plant Simulation.

Z celkovej montáže kompresorov bol Plant Simulation aplikovaný v časti montáže, a to na montáži agregátov. Agregát je jedna z montážnych podskupín kompresoru. Základné rozdelenie agregátov je: 1V (jednovalec), 2V ( dvojvalec) a 4VR ( štvorvalec).

Cieľ inštalácie Plant Simulation v EKOMe je:

  • zavádzanie moderných technológií vo firme,
  • využitie programu pre detailné simulácie a kalkulácie, napr. overovanie kapacity linky pre rôzne varianty plánu výroby, vyťaženosti operátorov,
  • porovnanie aktuálneho stavu s prípadnou zmenou v montážnom procese.

Finálna výroba kompresorov sa vo firme riadi 2-týždňovým výrobným plánom, kde prvý týždeň je fixný plán a druhý predbežný.  Na základe plánu výroby sa prideľujú ľudské zdroje na jednotlivé pracoviská. Spoločne sme sa zamerali na zefektívnenie ich operatívneho plánovania výroby.

Po zmapovaní a analýze procesov na montáži agregátov,  sme vytvorili moderný nástroj pre operatívne plánovanie výroby, ktorý umožňuje spoločnosti EKOM simulovať  plán výroby agregátov s kapacitným prepočtom, a určiť efektívny počet montážnych pracovníkov na základe virtuálnej kópie pracoviska.

Vývoj a implementáciu aplikácie sme rozdelili do etáp, ktorým sme pridelili čiastkové ciele:

  • Hlavným cieľom bolo vytvoriť nástroj na podporu operatívneho plánovania s ohľadom na kapacitu pracoviska.
  • Sekundárnym cieľom tohto simulačného modelu bolo porovnať reálny čas výroby s TPV časmi  a aj MTM časmi.
  • Terciárnym cieľom bolo zistiť reálnu efektivitu a vyťaženosť pracovníkov pri rôznych veľkostiach výrobného objemu. 

Výhodou navrhnutého riešenia  je možnosť definovať a meniť parametre tak, aby nástroj dokázal pružne reagovať na aktuálne podmienky. Umožní jedným stlačením tlačidla nahrať nový výrobný plán či nové technologické postupy. Aplikácia umožňuje tieto dáta priamo nahrať do simulačného modelu v dátovom formáte XLS (MS Excel). Parametrický model tak umožňuje pracovať vždy s aktuálnymi dátami.

Zákazník si ešte pred samotnou implementáciou vybral parametre, ktoré potrebuje v rámci operatívneho plánovania sledovať. Na základe týchto parametrov sa mu jedným stlačením v prostredí aplikácie načítajú všetky požadované štatistiky a grafy (obr.2).

Obr. 2: Detailný sumár montáže

Veľmi dôležitou súčasťou parametrického modelu je možnosť zmeny počtu montážnych pracovníkov prideľovaných na pracoviská. Výstupom sú potom analýzy, ktoré zobrazujú vyťaženosť pracovníkov (obr.3), ich prejdenú vzdialenosť a podobne.

Obr. 3: Vyťaženosť pracovníkov

Uvedený model v Plant Simulation v spoločnosti EKOM slúži na porovnávanie reálneho času montáže s TPV časmi, prípadne MTM časmi, prípadne na simulovanie rôznych variant výrobnej dávky.

Veríme, že pre modernú a progresívnu piešťanskú firmu je spoločné riešenie prínosom, a že jeho využívanie bude viesť k efektívnemu využívaniu kapacít montážnej linky na výrobu agregátov.

Spoločnosť EKOM s.r.o. v Piešťanoch je významným výrobcom ekologických kompresorov, ktoré pracujú bez potreby mazania olejom. Tieto špeciálne kompresory sa najmä využívajú v medicínskych, dentálnych aplikáciách, ale aj v priemyselných aplikáciách.

Solid Edge alebo NX?

Autor: NX – Novinky, Solid Edge – Novinky

Ako sa v tom vyznať? Máme si vybrať Solid Edge alebo NX?
Uvedené dva systémy sú síce od jedného dodávateľa, ale každý je určený pre iný segment zákazníkov. Základným rozhodovacím kritériom by mala byť vždy užívateľská potreba.


Máte odberateľa alebo matku, ktorí vám diktujú čo máte používať?

Na trhu existuje mnoho veľkých firiem, užívateľov NX alebo Solid Edge, ktorí vyžadujú, aby ich dcéry alebo subdodávatelia používali buď NX alebo Solid Edge. Pre týchto subdodávateľov/dcér je to koniec diskusie – potrebujú NX alebo potrebujú Solid Edge.

Potrebujete plne integrované CAD / CAM / CAE prostredie?
Ak chcete akúkoľvek kombináciu CAD / CAM / CAE dohromady, mali by ste sa pozrieť na NX , ako na prvý na trhu vôbec (NX má najlepšie integrované prostredie zo všetkých CAD systémov na trhu). Solid Edge má vytvorenú výbornú integráciu s ostatnými nástrojmi z portfólia Siemensu, ale nie je až tak dokonale integrovaný ako NX .

Existujú špecializované aplikácie v NX , ktoré sa zameriavajú na vaše podnikanie?
Môže to byť napríklad konštrukcia foriem alebo postupových nástrojov, pre ktoré má NX vynikajúce aplikácie.
Môže to byť práca s plechmi, pre ktoré zase Solid Edge ponúka asi najlepšie riešenie na trhu.
Ďalším z tých, ktoré je najviac vidieť, je high – end plošné modelovanie. Solid Edge má dobré nástroje na úpravy povrchov, ale nedosahujú úroveň NX.
Existuje niekoľko iných nástrojov v Solid Edge, ktoré neexistujú v NX a naopak. Pritom práve tieto môžu byť kľúčovou požiadavkou pre danú spoločnosť.

Potrebujete, aby užívatelia rýchlo zvládli daný softvér?
Solid Edge sa dá  veľmi rýchlo naučiť a plnohodnotne používať. NX je v porovnaní so Solid Edge na zvládnutie trochu náročnejšie.

Potrebujete svoj systém mať podľa možnosti čo najflexibilnejší?
NX je vo viacerých prípadoch oveľa flexibilnejší. Napríklad, ak Solid Edge ponúka tri spôsoby, ako robiť danú funkciu, NX ich má šesť.

Hľadáte systém na návrh výrobku a potrebujete chŕliť výkresy?
V tom prípade sa najprv pozrite na Solid Edge. Ak zistíte, že Solid Edge niečo nedokáže robiť, tak potom posúďte NX.

Cena je „až“ na prvom mieste?
Ľudia majú predstavu, že základná verzia NX stojí 20.000,- eur.  Čo je nezmysel. Cena za vstupnú úroveň NX v trochu oklieštenej verzii stojí 7500,- eur.
Vstupná verzia Solid Edge začína na úrovni 3.750,- eur (ak nepočítame 2D verziu, ktorá je dodávaná za 0,- eur).
Samozrejme, s rozširovaním funkčnosti idú ceny nahor, ale tieto vstupné verzie, alebo mierne rozšírené verzie majú schopnosť uspokojiť potreby mnohých malých a stredných podnikov.

Industry4UM: Rozhodujúcim faktorom priemyselnej transformácie je človek, nie technológie

Autor: Tlačové správy

Júnové stretnutie diskusnej platformy Industry4UM  hovorilo o otázkach človeka v transformujúcom sa prostredí výroby. Pod názvom Môj kolega robot: hrozba, či príležitosť?otvorilo širokú škálu problémov spojených s témou. Okrem iného konštatovalo, že nové technológie ľuďom prácu nezoberú ale pretransformujú ju na inú formu, že rozhodujúcou je zmena paradigmy myslenia o zamestnancovi, riadení firmy a o celom výrobnom reťazci, ale aj radikálne opatrenia vo vzdelávacom systéme. Kľúčovým výstupom fóra bolo konštatovanie, že pokiaľ technológie nespojíme so vzdelávaním, zmeny v priemysle nezvládneme.
Viac