Skip to main content

Znížte výrobné náklady na minimum

Autor: 28. apríla 20147 augusta, 2018Tecnomatix – Novinky

Riešenie, ako rýchlejšie a hlavne efektívnejšie plánovať výrobu nájdeme v digitálnych technológiách. Tie zabezpečujú plynulý prechod medzi návrhom a realizáciou riešenia.

Pomocou digitálnej simulácie je jednoduchšie objaviť nedostatky, aby sme predišli dodatočným výdavkom na realizáciu. Nič nemusíte fyzicky overovať, nič nemusíte objednávať, nič nemusíte prebudovávať, stačí venovať príprave simulácie niekoľko hodín. Po spustení simulácie tak vieme identifikovať rozmerové požiadavky na uskladnenie materiálu a jeho priechodnosť cez výrobný systém. 3D simulácia nám poskytne nadhľad rovnako, ako by sme sa pozerali na reálnu výrobu. V simulácií nie je problém ktorúkoľvek hodnotu prestaviť, a získať tak cenné informácie o jej dôsledkoch na reálnu výrobu.

Pomocou Plant Simulation získame podstatne väčšiu flexibilitu produkcie. Práve odsimulovaním možných variantov získame obraz kam a akou cestou sa vybrať k úspechu. Hlavný princíp spočíva v odstránení všetkých nepotrebných procesov, ktoré priamo nepridávajú hodnotu výrobku.

Nájdenie optimálneho variantu v predvýrobnej fáze zredukuje nemalé náklady a skracuje dobu nábehu výroby. Počas simulácie v Plant Simulation odhaľujeme a odstraňujeme problémy, ktoré by inak vyžadovali nákladovo a časovo náročné opatrenia. Ak overujeme svoje riešenia pomocou Plant Simulation, máme prehľad nad efektivitou výroby a kvalitou produkcie.

Plant simulation umožňuje vytvárať komplexnú simuláciu a optimalizáciu výrobných, logistických systémov a procesov. Pomocou Plant Simulation môžete optimalizovať tok materiálu, využitie a alokáciu zdrojov. Pracovné prostredie je navrhnuté pre prácu v 2D aj 3D prostredí, pre detailnejší náhľad a zohľadnenie priestorového riešenia. Takto Plant Simulation má vždy prehľad o vašej výrobe. Je silným nástrojom pre ľudí, ktorí sa rozhodujú správne a majú vízie pre budúci zlepšovateľský proces.