Skip to main content

Úvod do Tecnomatix 12: reálne riešenia pre výrobu a priemysel

Autor: 4. februára 20157 augusta, 2018Tecnomatix – Novinky

Tecnomatix 12 prináša množstvo úprav zameraných predovšetkým na praktické riešenia širokého spektra požiadaviek svojich zákazníkov. Obsahuje niekoľko nových vymožeností, ktoré predchádzajúce verzie Tecnomatixu neobsahovali.

1. Easy Plan

Vo výrobe sa zvyčajne hľadajú možnosti ako redukovať výrobné časy výrobkov, kontrolovať výrobné náklady a zároveň zachovať vysokú kvalitu výrobkov. V tomto kontexte faktory ako napríklad ergonómia, plánovanie výroby a poradie výrobných liniek musia byť takisto zohľadnené v plánovacej fáze výroby.

Easy Plan pomáha riešiť detailné plánovanie výroby. Je nápomocný pri zvyšovaní produktivity, redukcii zbytočných prestojov výrobkov, optimalizácii tzv. cycle time a vhodným usporiadaním sekvencie výrobkov na vstupe do výroby alebo usporiadaním liniek je možné zvýšiť produktivitu danej výroby. Easy plan taktiež ponúka odpoveď na otázku „čo sa stane, ak uskutočním konkrétnu zmenu vo výrobe“. Je tu možné analyzovať a overiť si realizovateľnosť montážnych procesov.

Poskytuje optimalizačné nástroje ako napríklad „line balancing“, ergonomické analýzy, procesné plánovanie a mnoho ďalších.

Ako to funguje? 
Plánovači výroby, ktorí monitorujú stav výroby na dennej báze, stanovujú vstupné parametre pre plánovanie produkcie na zmeny, navrhnú usporiadanie výrobných liniek spolu s výrobnými požiadavkami, aby vytvorili detailný plán pre výrobu. Aplikácia taktiež umožňuje ideálne zostavenie výrobných liniek z hľadiska najvyššieho počtu  vyrobených výrobkov za jednotku času.

Pre koho je to primárne určené?
Pre zložitú výrobu s množstvom materiálových tokov, aby plánovači výroby mali stále pod kontrolou oscilujúcu výrobu s množstvom vyrábaných produktov. Implementovaním tejto funkcie do najnovšej verzie bolo, aby sa výrobky vyrábali podľa presne dopredu určeného časového harmonogramu s cieľom minimalizovať potenciálne straty spôsobené nekorektným plánovaním výroby.

Prečo je to tak dôležité?
Vytvorenie plánu pomocou softvérového nástroja Tecnomatix umožňuje analyzovať množstvo informácií a zabezpečiť realizovateľnosť montážnych procesov v rámci časového harmonogramu. Táto vymoženosť prináša napríklad rýchlejší nábeh výroby, elimináciu chýb a škôd vo výrobe.

2. Advanced Robot Programming

Ako to funguje?
Robotic Programming and Simulation je nová technológia pre programovanie a synchronizáciu množstva na sebe nezávislých robotov a zariadení, ktoré medzi sebou komunikujú. Tecnomatix 12 už ponúka funkcionalitu, ktorá umožňuje programovať a koordinovať pohyby väčšieho počtu robotov ako jeden celok, vrátane overenia kolízií ramien manipulátorov, pracovného priestoru a dosažiteľnosti bodov v pracovnom pracovnom priestore.

Pre koho je to primárne určené?
Pre spoločnosti a pre programátorov, ktorí potrebujú zautomatizovať manuálne úlohy, vykonávané človekom, aby mohli overiť výrobu ešte predtým ako bude zahájená.

Prečo je to tak dôležité?
Ak chceme minimalizovať počet ľudí vo výrobe a neustále sa zlepšovať a produkovať kvalitné výrobky, spoločnosti budú potrebovať skúsených programátorov a ľudí pre údržbu a inštaláciu softvéru, ktoré postupne nahradia manuálne činnosti operátorov vo výrobe.

Digitálna továreň pomáha inovovať vďaka možnému prepojeniu všetkých výrobných disciplín od návrhu a plánovania , cez simuláciu a overovanie až po samotnú výrobu. Tecnomatix je postavený na platforme Teamcenter Manufacturing PLM a poskytuje najvšestrannejšiu sadu výrobných riešení na dnešnom trhu.