Skip to main content

Používate správny nástroj pre nástroje?

Autor: 16. januára 201415 augusta, 2018NX – Novinky

Máte skvelých konštruktérov, máte drahý CAD systém a napriek tomu je vývoj nových nástrojov pomalší a drahší ako u konkurencie? Tak s týmto problémom sa stretávam pomerne často u mnohých zákazníkov. Príčina je pritom veľmi jednoduchá a opakuje sa takmer všade – nevhodný nástroj. A teraz tým nemyslím, že používajú zlý CAD systém (takých dnes už veľa nie je), ale nemajú v ňom potrebné moduly alebo naopak, kúpili moduly, ktoré nevedia využiť.

Každá oblasť v strojárstve má svoje špecifické problémy, a na väčšinu z nich existujú nástroje, ktoré ich dokážu efektívne riešiť. Preto dnes nestačí kúpiť všeobecný CAD systém. Pri jeho výbere sa treba zamerať na to, či dokáže riešiť problémy, s ktorými sa stretávate vo vašej konštrukcii. Poďme sa pozrieť na to, ako dokáže NX pomôcť pri tvorbe postupových nástrojov.

Tvorba postupových nástrojov je pomerne zložitý proces, a aj pre jednoduché výrobky je nutné riešiť množstvo problémov, mnohokrát protichodných. Ukážeme si aspoň tie najzákladnejšie, ktoré rieši každá nástrojáreň.

Prvým problémom je spracovanie zákazníckych dát. Na trhu je dnes množstvo CAD systémov, a ak chce nástrojáreň uspieť v konkurencii, musí vedieť s nimi pracovať. Konštruktéri postupových nástrojov to majú ťažšie v tom, že im nestačí len importovať model od zákazníka, ale musia z neho dokázať urobiť rozvin tak, aby mohli urobiť nástrihový plán. Systém NX Progressive Die Wizard dokáže pracovať nie len s univerzálnymi formátmi, ako sú STEP, IGES, Parasolid, dxf, dwg, ale aj s natívnymi dátami z najrozšírenejších systémov na trhu, ako sú ProEngineer/Creo, SolidWorks, Solid Edge, Catia, I-DEAS…

S týmito importovanými dátami vie pritom pracovať ako s vlastnými, vytvorenými priamo v NX. Teda nie je problém urobiť rozvin jednoduchých priamkových ohybov, ale aj ťahaných tvarov. Pre rozvin ťahaných tvarov používa technológiu, ktorá okrem rozvinu ukáže priebehy deformácie, napätí, zmenu hrúbky plechového dielca a podobne. Na základe materiálových charakteristík určí aj uhol odpruženia, a potrebnú strižnú a ohybovú silu.

Importovný model

Výsledky analýzy – zmena hrúbky

Výsledok rozvinu

Pre efektívne využitie plechového polotovaru (pásu), je potrebné nájsť také umiestnenie výstrižkov, aby bol čo najmenší odpad. V tomto NX pomáha používateľovi najmä tým, že v reálnom čase ukazuje aká je využiteľnosť polotovaru pri zvolenom rozmiestnení výstrižkov. Používateľ tak môže veľmi rýchlo a jednoducho určiť, ktorý variant je pre neho (a samozrejme aj pre firmu) ten najvhodnejší. Po zadefinovaní operácií (strihanie, ohýbanie, ťahanie, razenie….) na jednotlivých stanoviskách vidí výsledok pomocou vstavanej simulácie. To mu umožňuje už v tejto počiatočnej fáze skontrolovať, či jeho návrh je technologicky správny a vyrobiteľný.

Po návrhu nástrihového plánu prichádza najprácnejšia časť, a to je vytvorenie strihadiel, ohýbadiel, ťahadiel…. Je samozrejme možné ich vytvoriť aj štandardnými nástrojmi, ktoré poskytuje základný CAD systém, ale efektivita je veľmi nízka. So špecializovanými nástrojmi, ktoré poskytuje NX Progressive Die Wizard je vytvorenie týchto častí otázkou niekoľkých kliknutí myšou. Napríklad, pre tvorbu strižnice alebo strižníka stačí ukázať oblasť, ktorú chcete vystrihnúť, z knižnice si vybrať držiak podľa výrobcu, a systém vygeneruje potrebný tvar oboch častí strihadla. Samozrejme počíta aj s potrebnou vôľou, ktorú môžete nastaviť ak nevyhovuje predvolená.

Knižnicu je možné využívať na všetky štandardné, ale aj vlastné komponenty nástroja. NX Progressive Die Wizard je dodávaný s rozsiahlymi knižnicami komponentov najznámejších výrobcov, kde nájdete dosky, dorazy, vodiace čapy, uchytenia, vyhadzovače… teda všetky štandardizované komponenty, ktoré ponúka daný výrobca. Zároveň si môžete veľmi jednoducho túto knižnicu upravovať a vložiť do nej buď komponenty, ktoré si vyrábate sami, alebo využívate komponenty dodávateľa, ktorý v štandardnej knižnici nie je.

Keďže postupový nástroj je zložitá a rozsiahla zostava, je tu aj riziko, že ste niekde urobili chybu. Aby sa tá chyba neobjavila až pri tvorbe prototypu, do NX Progressive Die Wizard bola zabudovaná funkcia na simuláciu práce nástroja. Teda vo virtuálnom prostredí vidíte prácu nástroja, či nedochádza niekde ku kolíziám, a či všetky časti pracujú tak ako majú.
Po dokončení konštrukcie nástroja ho treba samozrejme vyrobiť. Podklady pre výrobu je možné odovzdať v tradičnej výkresovej podobe, ale mnoho našich zákazníkov tvorí len minimum výkresov a väčšinu dát odovzdávajú v 3D, pokiaľ pre programovanie CNC strojov používajú NX CAM. V takom prípade technológ, ktorý tvorí programy pracuje s natívnymi dátami, a nemusí robiť žiadny import. Konštruktér mu všetky potrebné informácie, ako sú tolerancie, drsnosti, poznámky… vloží priamo do 3D modelu pomocou takzvaných PMI poznámok.

Reálnu prácu s NX Progressive Die Wizard si môžete pozrieť v tomto krátkom videu: