Skip to main content

Plánovanie výroby s Plant Simulation

Autor: 28. apríla 20147 augusta, 2018Tecnomatix – Novinky

V súčasnosti si začínam uvedomovať, že simulácia, ako sme ju poznali dodnes nadobúda úplne nové rozmery. Po rozhovore s viacerými manažérmi a odborníkmi na zefektívňovanie procesov vo výrobe, som sa stretol s podobnou otázkou: „Ako môžem využívať tento softvér na dennej báze tak, aby ma pri práci nezdržiaval a pracovne nezaťažoval?“ Predstava zdĺhavého modelovania a experimentovania mnohých odrádza, pretože na to jednoducho nie je čas.

Siemens flexibilne reaguje na potreby svojich zákazníkov, a snaží sa svoje produkty integrovať do už fungujúcich podnikových softvérov. Integrácia v zmysle intuitívneho a rýchleho prenosu dát medzi centrálnym podnikovým softvérom SAP a simulačným softvérom Plant Simulation je dnes už samozrejmosť. Po prvotnom vymodelovaní pracovísk a závodov sa výrobné dáta exportujú z podnikového softvéru do simulačného modelu. Potrebné dáta sú prevádzané cez centrálnu firemnú databázu, kde sú pripravené na vykonanie diskrétnej simulácie. Druhá možnosť prenosu informácií sa naskytuje pomocou exportovania určitej skupiny dát v štruktúrovanej podobe do excelovských tabuliek. Tie sú potom priamym zdrojom údajov pre riadenie simulácie.

Priame prepojenie SAP so simulačným modelom (zdroj Siemens)

Oba spôsoby prenosu sú nastavené tak, aby umožňovali rýchle plnenie simulačného modelu výrobnými dátami. Model je po tomto dátovom prenose aktualizovaný, a bez potreby ďalšieho spracovania pripravený na vykonanie simulácie. Počas dennej prevádzky je možné kedykoľvek vykonávať zmenu vstupov, a riadiť tak výrobu na základe informácií získaných zo simulácie. Ak reálne dáta zámerne upravím o možné budúce výrobné príležitosti alebo očakávania, dostanem experimentálny model. Z modelu je možné zistiť správanie sa výrobného systému za daných podmienok.

Hlavná výhoda takéhoto riešenia je v minimalizovaní náročnosti simulácie a zavádzanie neustále zlepšujúceho procesu do výroby. V praxi to znamená napríklad importovať dáta ohľadom budúcich objednávok a simulačne si overiť ich priebeh. Následne analyzovať úzke miesta, možné riziká a prijať rozhodnutia na základe získaných informácií. Tvorba variantov možných riešení a predikcia možných problémov robí z tohto simulačného nástroja spoľahlivého pomocníka pre hľadanie procesných riešení.

Plant Simulation poskytuje informácie o súčasných možnostiach a analyzuje dopad dnešných rozhodnutí. Prehľadne informuje o celkovom vyťažení výrobných zariadení, o dĺžke výroby a možnostiach riadenia plánovanej výroby. Teraz už nie je taký problém nastaviť výrobné kapacity a procesy tak, aby boli uspokojené požiadavky zákazníkov. Používanie simulačného nástroja Plant Simulation na dennej báze výrazne zvyšuje mieru flexibilného rozhodovania, a stáva sa tak strategickou výhodou vo vašom riadení. Nezdržiavajte sa viac hľadaním kompromisných riešení, ale priamo zavádzajte vopred simuláciou overené riešenia.