Skip to main content

Päť prínosov integrácie medzi CAD a CAM systémami

Autor: 16. januára 201415 augusta, 2018NX – Novinky

Dnes je bežné, že firma používa nejaké CAD systémy a úplne iné CAM systémy. Je to výhodné? Prečo by sme mali vlastniť viac systémov pre každú etapu vývoja, či výroby produktu, keď môžeme používať len jeden?

Pre viac systémov existuje veľmi málo dôvodov (snáď jediným je vysoká zvláštnosť výrobkov alebo výroby, na ktorú sú určené len špecifické CAM systémy). Naopak, jeden integrovaný CAD/CAM systém ponúka množstvo výhod. Dokáže zaujímavo skrátiť čas, znížiť chybovosť a ušetriť náklady:

  1. Elimináciou dodatočnej potreby prekladania údajov medzi aplikáciami, ktoré pracujú na jednom 3D modeli. Niektoré systémy ponúkajú kompletnú sadu plne integrovaných aplikácií pre procesy od návrhu súčiastky cez prípravu jej výroby (NC programovanie) až po kontrolu kvality na súradnicových meracích strojoch (CMM programovanie).
  2. Automatizáciou viacerých výrobných procesov:
    (a.) automatizovať NC a CMM programovanie použitím zadaných údajov o súčiastke priamo v 3D modeli (geometrické parametre a tolerancie {GD&T}, výrobné informácie {PMI}, a farebné označenie)
    (b.) NC program uložený priamo s 3D modelom sa jednoducho aktualizujú na určité rozmerové a geometrické zmeny súčiastky.
  3. Využitím implementovaných nástrojov pre overovanie počas celého procesu. Integrované CAD/CAM systémy môžu obsahovať nástroje na kontrolu (alebo aj na zdokonalenie) súčiastky ako: kontrola vyrobiteľnosti lisovaných dielov, simulácia vstrekovania do formy, a simulácia pohybu nástroja so zisťovaním kolízií. Pred samotným obrábaním na stroji overíte NC program pomocou simulácie stroja, ktorá môže byť riadená priamo na základe vygenerovaného programu.
  4. Podporou pre prácu v tíme. Práca paralelným spôsobom umožňuje reagovať na zmeny rýchlejšie a pružnejšie. Napríklad použitím asociatívneho „master model“ konceptu vám automaticky aktualizuje váš návrh formy, NC programy, elektródy alebo výkresy zostáv ihneď ako sa zmení CAD model súčiastky. Asociativita umožňuje rýchlejšie zmeny v návrhu, pričom jednoduchšie zmeny sa môžu aktualizovať automaticky. Súčasne dokáže na jednom návrhu pracovať niekoľko konštruktérov, a popritom sa môže pripravovať NC program pre CNC stroj ešte predtým, ako je výrobok kompletne navrhnutý.
  5. Zdieľaním poznatkov a vedomostí medzi jednotlivými oddeleniami, aby sa brala do úvahy aj vyrobiteľnosť navrhovanej súčiastky už pri jej prvom návrhu. Toto je omnoho jednoduchšie dosiahnuteľné ak pracuje každý z tímu s rovnakým systémom, pričom výhody takejto práce môžu byť značné. Nanešťastie v niektorých prípadoch si konštruktéri neuvedomujú dosah ich rozhodnutí na samotný výrobný proces. Konštrukčné prvky, ktoré sú náročnejšie na výrobu, môžu znamenať extra dodatočné náklady. Môžu si vyžadovať dodatočné výrobné kroky, alebo zvýšený čas prípravy NC programu či samotného obrábania na stroji. Konštruktérom a NC programátorom sa omnoho lepšie spolupracuje ak pracujú v jednom a tom istom systéme spoločne. Niektoré CAD/CAM systémy majú schopnosť kopírovať prvky a ukladať ich do knižníc, z ktorých sa dajú neskôr jednoducho opätovne použiť alebo možnosť vytvárať si vlastné funkcie. Ak by tieto prvky vytvárali konštruktéri v spolupráci s NC programátormi, a brali tak do úvahy aj ich vyrobiteľnosť, tak by konštruktéri pri opätovnom použití týchto prvkov (čo šetrí čas) mali istotu, že ich vo výrobe budú vedieť aj vyrobiť.


Súhrn:
Ak môžete začať kompletizovať celý proces od nuly pod jedným komplexným systémom, tak sa integrácia CAD/CAM určite vyplatí. Okrem procesných benefitov spomínaných vyššie, môžete získať ešte ďalšie výhody v podobe zníženia nákladov na školenie (kvôli jednému ľahko sa naučiteľnému užívateľskému prostrediu), administrácií jedného systému a spolupráce s jedným dodávateľom.

Integrovaný CAD/CAM systém ako NX od spoločnosti Siemens PLM Software, ponúka jeden komplexný systém pre návrh nástrojov, obrábanie a kontrolu kvality na základe jedného 3D modelu, čo znamená menej prevodov dát a chytrejšie prepojenie medzi jednotlivými aplikáciami.