Skip to main content

NX CAM – ideálne riešenie pre frézovanie lopatkových kolies

Autor: 16. januára 201415 augusta, 2018NX – Novinky

Na trhu sa dnes nachádza veľké množstvo CAM softvérov, pre ktoré je plynulé riadenie obrábacích strojov v piatich alebo aj viacerých osiach samozrejmosťou. Ich všestrannosť a robustnosť však nemusí byť vždy ideálne riešenie pre špecifické oblasti výroby. Preto sa aj vývojári spoločnosti Siemens PLM už niekoľko rokov zameriavajú aj na konkrétne oblasti a vyvíjajú moduly tak, že sú takpovediac „šité na mieru“. Konkrétne by som vám v najbližších riadkoch opísal modul „NX Turbomachinery Milling“, ktorý je zameraný na obrábanie lopatkových kolies pre turbíny.

Tieto lopatkové kolesá sú zväčša vyrábané ako jeden celok a majú pomerne komplikovaný tvar lopatiek, čo kladie vysoké nároky na prípravu NC programov pre obrábacie stroje. Kľúčovým hľadiskom pre prípravu takýchto programov je potom efektivita a jednoduchosť ich prípravy. Preto bol modul „NX Turbomachinery Milling“ vyvíjaný v rámci úzkej spolupráci s kľúčovými zákazníkmi ako sú Rolls-Royce, GE Aircraft Engines, ale aj mnohými inými výrobcami v oblasti leteckého priemyslu. Daný modul je možné využiť ale aj v iných oblastiach pre lodné skrutky alebo iné rotory s lopatkami.

Cieľom modulu NX Turbomachinery je umožniť užívateľom pripraviť komplexné obrábania najjednoduchším možným spôsobom a zároveň čo najkvalitnejšie. Systém ponúka účelovo orientované funkcie, ktorých definovanie je realizované pomocou jednoduchého zadávania geometrie. Po takomto zadefinovaní funkcie stačí iba stlačiť tlačidlo a systém vygeneruje inteligentné dráhy nástrojov bez kolízie a bez nutnosti dodatočných úprav. Príprava takýchto dráh bežným spôsobom by mohla trvať aj niekoľko hodín, ale s modulom „NX Turbomachinery Milling“ je to otázka dvoch minút.

Modul v sebe zahŕňa operácie ako: 

5-osé hrubovanie
 – je potrebné určiť aký objem materiálu je nutné ubrať na jeden záber, aká má byť jeho hĺbka, počet dráh nástroja medzi lopatkami, alebo možnosť vyhladzovania dráh a množstvo materiálu, ktorý sa má ponechať pre dokončovanie.

Zvyškové obrábanie – odstraňuje zvyškový materiál z predchádzajúcich operácií, optimalizuje nábehy nástroja vzhľadom ku súčiastke v snahe minimalizovať obrábanie vzduchu. Taktiež je možné obmedziť naklápanie osi nástroja, a určiť tak o koľko má byť nástroj odsadený alebo utopený.

Dokončovanie náboja kolesa – umožňuje použiť špeciálne optimalizované dráhy pre dokončovanie náboja lopatkového kolesa, ako aj presne riadiť ich rozstup, vzor a ich vyhladzovanie.

Dokončovanie lopatiek – je určené na dokončenie hlavných lopatiek špecifikovaním strany lopatky ako aj vzorom dráh a naklonením osi nástroja pre hlavné a vedľajšie vodiace hrany. Pre konštantný uber materiálu je možné použiť aj frézovanie po špirále.

Dokončovanie separátorov – niektoré lopatkové kolesá majú menšie lopatky umiestnené medzi hlavnými lopatkami, ktoré nazývame separátory. NX obsahuje automatické nástroje pre obrábanie týchto separátorov, pričom ich môžete navoliť až 6.

Dokončovanie napojení – miesta, kde sa lopatky spájajú s nábojom kolesa, sa dokončujú samostatnou na to určenou operáciou. V prípade, že by na modeli neboli tieto napojenia namodelované korektne, je možné použiť túto operáciu s referenčnými polomermi.

Prínosy pre tvorbu programov na lopatkové turbíny prostredníctvom modulu „NX Turbomachinery Milling“ sú značné. Počnúc od skrátenia doby prípravy programu s vynaložením minimálneho úsilia cez rýchlejšie obrábanie daných súčiastok s dosiahnutím vysoko kvalitného povrchu až po predĺženie životnosti nástroja. Aj preto je toto riešenie ideálne pre zákazníkov, ktorí vyžadujú špičkové výsledky v oblasti NC programovania pre viac lopatkové súčiastky. Navyše, ak je toto riešenie ponúkané od svetovo uznávaného dodávateľa ako je Siemens.