Skip to main content

Mať štíhly podnik nestačí, začnite štíhlo vyrábať

Autor: 28. apríla 20147 augusta, 2018Tecnomatix – Novinky

Ako sa naučiť inovovať, testovať a experimentovať tak, aby sme dosiahli štíhlu výrobu?

Podľa Paretovho pravidla teda len 20 percent nášho úsilia sa významne premietne do hodnoty výrobkov. Zvyšných 80 percent je tiež dôležitých pre zachovanie chodu výroby, no práve tu je najväčšia príležitosť k experimentálnemu zlepšovaniu. Kľúčom k úspechu je vidieť a vedieť vyčísliť možný budúci stav. Využitím simulácie vo výrobe sa otvárajú nové možnosti v zavádzaní štíhlej výroby.

Pomocou simulácie dokážete dostatočne rýchlo analyzovať súčasnú situáciu a prijímať strategické rozhodnutia. Málokedy býva riešenie, ktoré sa na prvý pohľad zdá byť správne, aj zavedené do reálnej výroby. V praxi sa mnohokrát zmení tak, aby bolo technicky a ekonomicky čo najprijateľnejšie. Simulácia umožňuje priamo vyhodnotiť výsledky jednotlivých variantov navrhovaných riešení. Porovnaním hodnôt výkonnosti výrobného systému alebo jednotlivých zariadení dostanete návod, ako sa postupnými krokmi priblížite k štíhlej výrobe. Simulácia tak priamo skracuje čas a náklady na výrobu, čo sú pre získanie zákazníka kľúčové vlastnosti.

Podstatou simulácie je zistiť skutočnosti, ktoré by sa objavili inak až po zavedení riešenia do ostrej prevádzky. Odhadnúť do akej miery je možné zoštíhliť svoju výrobu je mimoriadne ťažké. Simuláciou však dokážete určiť hraničné hodnoty výroby bez zbytočného rizika. Všetky rozhodnutia sú predom vyčíslené, preto je vždy jasné, či zmena bude mať očakávaný výsledok.

Nevytvárajte len štíhly podnik, začnite štíhlo a flexibilne vyrábať pomocou simulácie. Trend v oblasti simulačných riešení vytvára nové príležitosti pre rast spoločnosti a jeho ďalšie budúce napredovanie. Nájdite svoju konkurenčnú výhodu s pomocou najpoužívanejšieho simulačného softvéru Tecnomatix.