Skip to main content

Každý proces sa dá zlepšiť

Autor: 28. apríla 20147 augusta, 2018Tecnomatix – Novinky

Myslíte si, že súčasné prebiehajúce procesy sú nastavené na maximum? Skúšali ste všetky možnosti, a ste presvedčení, že súčasný stav nemožno zlepšiť? Alebo by ste radi zlepšili súčasný stav, ale ešte nemáte riešenie? Po dlhoročnej spolupráci s našimi zákazníkmi a nadobudnutými skúsenosťami vieme, že každý proces sa dá zlepšiť.

Siemens Plant Simulation je nástroj pre tvorbu digitálnych modelov, na základe ktorých dokážeme vytvárať simulácie a odpovedať na otázku „čo ak?“. Sila simulačného experimentovania je v tom, že dokáže vytvárať scenáre budúceho stavu ešte v čase samotného plánovania. Možnosť využívať rozsiahle analytické nástroje ako štatistiky, grafy a diagramy sú príčinou toho, že výstupom sú vždy merateľné a podložené výsledky. Takto získané výsledky vám poskytnú informácie potrebné pre rýchle a správne rozhodnutia ešte v ranných fázach plánovania, a skracujú nábeh výroby. Plant Simulation dokáže vytvárať simulácie pripravovaných, ale aj fungujúcich procesov. Vytvorené simulácie nadobúdajú reálne hodnoty, za pomoci ktorých môže užívateľ experimentovať bez zásahu do výroby.

V čom spočíva výnimočnosť produktu Plant Simulation?

Tvorba modelov je založená na objektovo orientovanej tvorbe zostáv. Využíva intuitívne zostavenie výrobných, skladových a distribučných reťazcov zobrazovaných v 2D a 3D prostredí. Pre lepšiu prehľadnosť Plant Simulation využíva hierarchickú štruktúru, v ktorej aj tie najzložitejšie simulácie je možné ľahko upravovať a analyzovať. Pomocou hierarchickej štruktúry je zabezpečená dedičnosť modelov (vytvorené riešenia môžeme kopírovať do nových simulačných modelov). Nástroj Plant Simulation dokáže vytvoriť špecifické objekty na základe požiadaviek, a tie zoskupovať do knižníc. Tým si užívateľ dokáže prispôsobiť simulačný model presne podľa jeho požiadaviek. Všeobecné knižnice s objektmi má tento simulačný nástroj automaticky zahrnuté v základnom balíku nástrojov. Výmenu dát je možné počas priebehu simulácie zabezpečiť cez rozhranie HTML, SQL, ODBC, Excel, Socket, VRML, COM, DDE. Pre získavanie cenných informácií slúžia HTML reporty a rozsiahle analytické nástroje (grafy, Ganttove diagramy, analýzy úzkych miest, manažér pre riadenie experimentov a mnohé iné).

Výhody zavedenia Plant Simulation:

  • testovanie inovačných stratégií v bezrizikovom virtuálnom prostredí
  • maximálne využitie výrobných zdrojov
  • znižovanie investičného rizika pomocou rýchleho overenia simuláciou
  • optimalizácia veľkosti systémov a skladového priestoru
  • rýchla identifikácia zdrojov problémov v logistike a výrobnej sfére
  • zníženie stavu zásob o 20 – 60% vzhľadom k veľkosti systému
  • 5 – 20% zníženie investičných nákladov na nový systém
  • zníženie kapacít na personál a manipulačnú techniku
  • rýchle dosiahnutie pozitívnych výsledkov a identifikovanie dôsledkov

Plant Simulation zachytáva celý životný cyklus výrobku. Jeho výsledkom je neustále zlepšovanie procesov, ktoré je využívané na dennej báze a stáva sa neodmysliteľnou súčasťou dosahovania úspechov našich zákazníkov.

Za Plant Simulation je potrebné vidieť Siemens PLM a komplexnosť jeho riešení v danej problematike. Na slovenskom trhu dodáva a podporuje Plant Simulation firma SOVA Digital, ktorá pri poskytovaní služieb veľmi úzko spolupracuje so spoločnosťou CEIT zo Žiliny. Kvalita riešení a spojenie týchto troch spoločností vytvára na trhu bezkonkurenčné riešenia a podporu pre existujúcich i budúcich zákazníkov.