Implementácia digitálnych softvérov do výroby

Autor: 23. augusta 2018 Projekty

Cieľom projektu je prostredníctvom zavedenia inovatívnej technológie zvýšiť konkurencieschopnosť žiadateľa a vytvoriť nový inovatívny produkt (službu). Naplnenie cieľu bude prostredníctvom výskumu interakcie reálnych procesov vo výrobe s digitálnymi simulačnými modelmi. Interakcia výrobných zariadení a simulačných modelov zariadení prinesie nové pohľady na dynamiku procesov. Analýzy, ktoré budú vykonávané na vytvorených Kyber-fyzikálnych systémoch (CBR) prispejú k vzniku nových stratégií riadenia výroby a logistiky v priemysle. Naplnenie hlavného cieľa projektu bude možné vďaka dlhoročným skúsenostiam žiadateľa v oblasti simulačných technológií.