Skip to main content
Kategória

Projekty

Pokročilé plánovanie a riadenie diskrétnej výroby

Autor: Projekty

Popis projektu

Cieľom projektu je vyvinúť tri inovačné koncepty softvérovej platformy, ktoré budú môcť byť poskytované zákazníkom samostatne, ale aj ako integrácia do už existujúceho softvéru v riadiacom procese výroby a logistiky

  1. Digitálny majster – Výskum a vývoj inteligentného riadenia výrobných celkov založený na simulačných a virtuálnych systémoch
  2. Digitálny technológ – Výskum a vývoj Inteligentných metód porovnávania objektov a ich výrobných dát pre potreby automatizované stanovanie technologickej prípravy výroby a kalkulácie nákladovosti
  3. Digitálne dvojča logistických procesov – Výskum a vývoj nového spôsobu riadenia logistiky s využitím real-time dát z výroby a digitálnych simulačných technológií.

Implementácia digitálnych softvérov do výroby

Autor: Projekty

Popis projektu

Cieľom projektu je prostredníctvom zavedenia inovatívnej technológie zvýšiť konkurencieschopnosť žiadateľa a vytvoriť nový inovatívny produkt (službu). Naplnenie cieľu bude prostredníctvom výskumu interakcie reálnych procesov vo výrobe s digitálnymi simulačnými modelmi. Interakcia výrobných zariadení a simulačných modelov zariadení prinesie nové pohľady na dynamiku procesov. Analýzy, ktoré budú vykonávané na vytvorených Kyber-fyzikálnych systémoch (CBR) prispejú k vzniku nových stratégií riadenia výroby a logistiky v priemysle. Naplnenie hlavného cieľa projektu bude možné vďaka dlhoročným skúsenostiam žiadateľa v oblasti simulačných technológií.

Realizuje

SOVA Digital a.s., Bojnická 3, 831 04 Bratislava