Kategória

Teamcenter – Tipy a triky

Teamcenter Rapid Start verzus zdieľanie dát so subdodávateľmi

Autor: | Teamcenter – Tipy a triky

Ako si vymeniť CAD dáta s kooperujúcou firmou, a po ich úprave ich dostať späť do Teamcentra.

Teamcenter Rapid Start podporuje zdieľanie dát a NX CAD modelov pomocou tzv. Briefcase. Ako samotný názov symbolizuje, jedná sa o aktovku, ktorá obsahuje NX CAD dáta pre subdodávateľa s prislúchajúcimi dátami. Údaje z aktovky je možné priamo prezerať a editovať pomocou aplikácie Briefcase Browser bez toho, aby mal užívateľ Teamcenter. Po úprave údajov ich Briefcase Browser uloží do potrebného formátu pre spätný import do Teamcentra.

Sprievodná dokumentácia – MS Office integrácia do PLM/PDM

Autor: | Teamcenter – Tipy a triky

Dokument manažment, tvorba sprievodnej dokumentácie je neoddeliteľná súčasť pri vývoji produktu. Teamcenter poskytuje vynikajúce možnosti správy dokumentov. Používatelia môžu vytvárať, upravovať a posudzovať dokumentáciu v známom prostredí MS Office aplikácií. Nie je teda potrebné porozumieť užívateľskému rozhraniu Teamcentra (otváranie, editácia, revidovanie a ukladanie dokumentov do prostredia PLM/PDM).