Skip to main content
Kategória

Teamcenter – Tipy a triky

SOVA utility – zneplatnenie predchádzajúcej verzie

Autor: Teamcenter – Tipy a triky

Utilita je výsledkom požiadaviek trhu na zvýšenie efektívnosti a správnosť práce. V jednom kroku automatizuje funkčnosti, ktoré je potrebné pri krabicovom riešení vykonávať na viacero klikov. Toto bol priestor pre vznik chýb, ktoré ešte viac znižovali produktivitu konštruktéra.
Utilita zabezpečí dodržiavanie štandardov spoločnosti na jeden „klik“.

Export to STEP from Teamcenter utility

Autor: Teamcenter – Tipy a triky

Požiadavky na export výmenných formátov, napríklad z obchodu, technológie patria pri návrhu výrobku k neproduktívnym činnostiam. Vyrušovanie vedie k znižovaniu produktivity.
SOVA Digital prináša riešenie, ktoré zabezpečí THP užívateľom Teamcentra automaticky pripraviť a exportovať požadované výmenné formáty z Teamcentra do adresára. Pripravené dáta je možné priamo posielať napríklad subdodávateľom, atď.