Hromadná editácia vlastností objektov v Teamcentri

V tomto videu môžete vidieť tip ako naraz – hromadne zmeniť vlastnosť objektov na rovnakú hodnotu.