Kategória

Teamcenter – Tipy a triky

Inteligentné číslovanie

Autor: | Teamcenter – Tipy a triky

Číslo výrobku (modelu, výkresu) je pre niekoho nesúvislý rad čísel, písmen, znakov… Pracovníci konštrukcie a výroby však presne vedia, čo ktorý znak znamená. Chcete aj vy generovať inteligentné čísla modelov či výkresov podľa vlastných kritérií?
Teamcenter Rapid Start prináša nástroj Smart codes, ktorý automaticky generuje inteligentné čísla reflektujúce požiadavky užívateľov (typ materiálu, druh výrobku, výrobné zariadenie, atď…).

Import natívnych dát Solid Edge do Teamcentra

Autor: | Teamcenter – Tipy a triky

Otázka pri každej implemntácii PLM systému: ako dostanem už vytvorené dáta v Solid Edge do Teamcentra? Odpovie vám nasledovné video. Prevedie vás všetkými procesmi, ktoré zabezpečia správny import existujúcich dát do Teamcentra. Procesy zabezpečia správne názvoslovie položiek a import užívateľských vlastností do Teamcentra.