Skip to main content
Kategória

Solid Edge – Tipy a triky

Využitie atribútov modelov

Autor: Solid Edge – Tipy a triky

Solid Edge umožňuje plne prispôsobiť všetky atribúty (informácie o výrobku) naprieč celým postupom tvorby modelu. Atribúty by mali byť primárne zadané už pri tvorbe 3d modelu, ale je možné ich kedykoľvek doplniť na úrovni zostavy alebo aj v prípade tvorby výkresovej dokumentácie. Jednotlivé atribúty je možne zobraziť aj v kusovníku.

Viac telies v parte – Multibody

Autor: Solid Edge – Tipy a triky

Solid Edge umožňuje vytvárať viacero nezávislých telies v prostredí partu. Tie je možné použiť ako pomocné telesá, odčítať ich do seba alebo spojiť, aj nezávisle uložiť. Video zobrazuje základný postup, nové teleso vznikne až po vytvorení objemu.