Skip to main content

Solid Edge 2021 – Tvorba zvarov

Solid Edge 2021 umožňuje pridať 3D operácie zvárania ako súčasť zostavy a overiť, či nevznikajú napr. rozmerové kolízie.