Skip to main content

Solid Edge – Femap import geometrie

V tomto videu môžete sledovať, ako je možné zo Solid Edge opakovane importovať geometriu priamo do Femapu, pričom pokiaľ sa nejedná o topologickú zmenu tvaru, je reimportovaná geometria aktualizovaná so zachovaním nastavenej siete. V prípade zmeny tvaru je pochopiteľne potrebné na nových plochách a hranách nastaviť sieť a presieťovať model.