Skip to main content

Solid Edge 2021 – Rám – definovanie dotyku

Solid Edge 2021 ponúka nové možnosti definovania medzery medzi jednotlivými časťami rámu.