Skip to main content

Solid Edge 2020 – Ohyb spojení profilov

Solid Edge 2020 rozširuje nastavenie pri tvorbe plechov spájaním z rôznych profilov, kde je možné nechať vygenerovať reálne zobrazenie segmentov.