Skip to main content
Kategória

Solid Edge – Tipy a triky

Rozdelenie kusovníka

Autor: Solid Edge – Tipy a triky

Rozmery kusovníka je možné nastaviť podľa počtu riadkov alebo výšky tabuľky. V prípade rozsiahlejšieho kusovníka sa dajú jednotlivé stĺpce oddeliť stlačením „Alt“ a potiahnutím od posledného stĺpca.