Skip to main content

Zmena súboru z Non Master Model Concept na Master Model Concept

Autor: 7. augusta 201410 augusta, 2018CAD

Ukážka, ako zmeniť súbor vytvorený Non Master Model Concept metódou (výkres je v jednom súbore s modelom) na Master Model Concept (výkres aj model sú samostatné súbory).