Skip to main content

Výmena informácií medzi inžinieringom a virtuálnym overovaním

Virtuálne overovanie pomocou virtuálnej reality sa stáva novým trendom v oblasti návrhu a úpravy pracovísk. Táto metóda uľahčuje prácu a poskytuje detailný pohľad na pracovisko z pohľadu prvej osoby. Virtuálna realita taktiež poskytuje priestor pre komunikáciu tímov rôzneho zamerania (napr. logistika, výroba, inžiniering, montáž..).

Nová verzia Process Simulate prináša novinku v oblasti výmeny informácií. Odteraz je možné zistené informácie priamo vo virtuálnej realite zachytiť a poslať ich napríklad oddeleniu plánovania. Toto oddelenie mimo virtuálnej reality overí, prípadne vykoná priamo zmeny, ktoré sa spätne premietnu do virtuálnej reality. Takáto spolupráca zlepšuje komunikáciu problémov a znižuje riziko výskytu chýb a nedostatkov v projekte.